به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه تصمیم دادگاه در مورد استرداد شیربها

 

نمونه تصمیم دادگاه در مورد استرداد شیربها

                        نمونه تصمیم دادگاه در مورد استرداد شیربها

در خصوص دادخواست آقای ............فرزند ...............به طرفیت آقای ............فرزند ............به خواسته الزام خوانده به رد مبلغ پنج میلیون ریال که به عنوان شیربها دریافت کرده اند، ولی وصلت منظور واقع نگردیده است، با عنایت به جامع محتویات پرونده، از جمله اقرار خوانده که پدر دوشیزه ............می باشد که قرارداد نامزدی با خواهان داشته مبنی بر دریافت مبلغ یاد شده به عنوان شیربها و نظر به اینکه خوانده تصریح نموده، که مبلغ شیربها را بر اساس عرف خودشان دریافت نموده و به عنوان جعاله نبوده ، بلکه به عنوان پول شیر مادر ، و مبلغی مازاد بر مهر به نفع والدین نامزد بوده است، لذا دادگاه براساس مساله 9 ذیل عنوان فصل فی المهر کتاب النکاح تحریرالوسیله دریافت مبلغ مزبور توسط خوانده را باطل می داند و بر همین اساس، با توجه به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ، خوانده را به رد مبلغ پنج میلیون ریال در حق خواهان محکوم می نماید. این رای مستنداً به مواد 330، 334 و 336 قانون مزبور حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان........... می باشد.

                                                                   رئیس شعبه.............دادگاه خانواده................

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image