نمونه رای دادگاه در مورد محکومیت زوج به لحاظ فریب در ازدواج

نمونه رای دادگاه در مورد محکومیت زوج به لحاظ فریب در ازدواج

 نمونه رای دادگاه در مورد محکومیت زوج به لحاظ فریب در ازدواج

                                                          رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای..........فرزند..........دارای شناسنامه شماره...........صادره.........متولد............تبعه...........متاهل

و مسلمان و فاقد سابقه کیفری در رابطه با شکایت خانم............فرزند............مبنی بر فریب شاکیه در ازدواج به این شرح که شاکیه اعلام نموده که متهم در خواستگاری خود را مهندس عمران معرفی کرده و با من که تحصیلاتم در حد لیسانس است ازدواج نموده وسپس مشخص شده که وی دیپلم ردی می باشد، در حالی که عقد ازدواج ما مبنی بر اینکه وی شغلش مهندس عمران است واقع شده، متهم در دفاع اظهار داشته، اصل اینکه خود را مهندس عمران معرفی کردم را، قبول دارم، ولی علت این بود که به شاکیه خیلی علاقمند بودم و در غیر اینصورت وصلت رخ نمی داد، و ناچار بودم که دروغ بگویم. لذا با توجه به جامع محتویات پرونده از جمله اقرار صریح متهم و دفاعیات غیر موجه وی بزهکاریش محرز و مسلم است، و عمل او منطبق است با مواد 232،233و236 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان...............می باشد.

                                                    رئیس شعبه..............دادگاه خانواده.................  

 

نمونه حکم دادگاه درمورد تبرئه متهم از ازدواج قبل از بلوغ

نمونه حکم دادگاه درمورد تبرئه متهم از ازدواج قبل از بلوغ

            نمونه حکم دادگاه درمورد تبرئه متهم از ازدواج قبل از بلوغ

در این پرونده آقای............فرزند.............بر اساس شکایت آقای ............فرزند............متهم است به ازدواج موقت برای مدت یک هفته با دختر صغیره شاکی به نام............بدون اذن ولی قهری وی، که با توجه به جامع محتویات پرونده از جمله دفاعیات موجه متهم مبنی بر اینکه عقد ازدواجی در کارنبوده بلکه صرفاً تمرین اجرا صیغه عقد بوده و هیچ قصد انشائی در کار نبوده است و نظر به اینکه شهود تعرفه شده از سوی متهم نیز این ادعای وی را مورد تصدیق قرار داده اند، لذا به نظر دادگاه موضوع از مصادیق ماده 646 قانون مجازات اسلامی نیست و دادگاه بر اساس اصل کلی برائت متهم را از بزه انتسابی تبرئه می نماید. این رای حضوری و مستنداً به مواد 233،232و236 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان...........می باشد.

                                                                                                                     رئیس شعبه..............دادگاه خانواده

 

رای دادگاه در مورد محکومیت والدین به لحاظ رها کردن طفل خود

رای دادگاه در مورد محکومیت والدین به لحاظ رها کردن طفل خود

 رای دادگاه در مورد محکومیت والدین به لحاظ رها کردن طفل خود

در این پرونده خانم............ فرزند............شکایتی علیه آقای................. فرزند............مطرح و اعلام داشته که در تاریخ............. طفل 6 ماهه خود را که ثمره ازدواج انقطاعی با متهم بوده به منظور نگهداری تحویل وی داده است، و سپس از طریق مرجع انتظامی مطلع شده فرزندش در همان تاریخ در بیابان منطقه ........... رها شده و توسط چوپانی به کلانتری مربوطه تحویل و نهایتاً از طریق اداره سرپرستی دادگستری به سازمان بهزیستی تحویل شده ، و به لحاظ رها کردن طفل در محل خالی از سکنه، از متهم شکایت نموده است، و متهم نیز در دفاعیات خود اظهار داشته، چون اعتقاد داشته این طفل متعلق به وی نیست و توانایی نگهداری از او را هم نداسته، تصمیم گرفته او را به سرنوشت خودش بسپارد و به همین جهت طفل یاد شده را در منطقه مزبور رها کرده، دادگاه با عنایت به شکایت شاکیه گزارش مرجع انتظامی و پیدایش طفل موسوم به............در منطقه ............ و مطالعه اظهارات آقای ............که چوپانی رهگذر در آن منطقه بوده و ملاحظه گزارش اداره سرپرستی و اداره بهزیستی شهرستان .............و اقرار صریح متهم بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 633 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. این رای حضوری و مستنداَ به مواد 232،233 ،236 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان ............ می باشد.

رئیس شعبه .............دادگاه خانواده.............

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image