به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه حکم دادگاه درمورد تبرئه متهم از ازدواج قبل از بلوغ

نمونه حکم دادگاه درمورد تبرئه متهم از ازدواج قبل از بلوغ

            نمونه حکم دادگاه درمورد تبرئه متهم از ازدواج قبل از بلوغ

در این پرونده آقای............فرزند.............بر اساس شکایت آقای ............فرزند............متهم است به ازدواج موقت برای مدت یک هفته با دختر صغیره شاکی به نام............بدون اذن ولی قهری وی، که با توجه به جامع محتویات پرونده از جمله دفاعیات موجه متهم مبنی بر اینکه عقد ازدواجی در کارنبوده بلکه صرفاً تمرین اجرا صیغه عقد بوده و هیچ قصد انشائی در کار نبوده است و نظر به اینکه شهود تعرفه شده از سوی متهم نیز این ادعای وی را مورد تصدیق قرار داده اند، لذا به نظر دادگاه موضوع از مصادیق ماده 646 قانون مجازات اسلامی نیست و دادگاه بر اساس اصل کلی برائت متهم را از بزه انتسابی تبرئه می نماید. این رای حضوری و مستنداً به مواد 233،232و236 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان...........می باشد.

                                                                                                                     رئیس شعبه..............دادگاه خانواده

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image