به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

خلع يد و رفع تصرف نسبت به ملك مدعي به...

 

 

خلع يد و رفع تصرف نسبت به ملك مدعي به...

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

 

خواسته خواهان به شرح دادخواست تقديمي وكيلش خلع يد از خوانده نسبت يه يك باب منزل مسكوني پلاك ثبتي شماره .... واقع در بخش ..... ثبتي .. به استناد وكالتنامه ها و سند مالكيت مي باشد كه دادگاه با صدور و اجراي معاينه و تحقيقات محلي از باب كشف واقع و احراز سكونت و تصرف در ملك مورد توافق به دلالت اظهارات مطلعان و مطالب معنونه خودش در جلسات دادرسي و محقق بودن مالكيت خواهان چون مدافعات آقاي ...... مبني بر خريدن ملك طي قرارداد هاي عادي كه صرفاً فتوكپي آنها ارائه شده است بعد از جلسه اول دادرسي عنوان شده و ارائه گرديد و و از طرفي تصوير قراردادهاي ابرازي هيچ كدام منتسب به امضاي خواهان نمي باشد مردود تلقي مي شود و علي هذا مستنداً به مواد 308 و صدر ماده  311 قانون مدني تصرفات مدعي عليه در ملك مبحوث عنه را فاقد مجوز قانوني تشخيص و حكم بر خلع يد و رفع تصرف از وي نسبت به ملك مدعي به واقع در ........ و الزامش به تاديه مبلغ ..... ريال بابت هزينه دادرسي و تصديق اوراق صادر و اعلام مي نمايد ، راي صادره حضوري و قابل تجديد نظر خواهي در محاكم حقوقي يك مي باشد .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image