به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه حكم در خصوص دعوي اعتراض ثالث

 

 

نمونه حكم در خصوص دعوي اعتراض ثالث    

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دعوي معترض ثالث آقاي ........ به طرفيت خواندگان ............. در پرونده كلاسه ..... نظر به اينكه ايراد و دفاع موجه و مدلل از سوي معترض ثالث نسبت به دادنامه شماره .... صادره از اين شعبه دادگاه به عمل نيامده است و دليل و مدركي نيز مبني بر اثبات نسبت خودش با مستاجر اصلي و يا تحت الكفاله بودن وي ارائه و ابراز نشده است و حسب استعلام معموله از دفتر خانه شماره ...... كه تحت شماره ..... ثبت دفتر گرديده است ، موجرين اجوري كه توسط معترض ثالث در صندوق توديع شده  را دريافت نكرده اند ولي ، فرض دريافت اجور مستنداً به تبصره 2 ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 دليل بر تسليم مشار اليه به ادعاي معترض ثالث نخواهد بود . فلذا، با عنايت به مدافعات وكلاي موجرين وفق هرگونه رابطه حقوقي معترض ثالث با موجرين دعوي مطروحه از جانب معترض ثابت و مردود تلقي و قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد .

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي........

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image