به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه ديگر راي داير تعديل اجاره بها

 

 

نمونه ديگر راي داير تعديل اجاره بها

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

از توجه به تصوير مصداق اجاره نامه رسمي شماره ........و ...........و. ......... تنظيمي در مورخه ..... دفتر خانه شماره ...... شهرستان ........ و استعلام وضعيت ثبتي پلاك هاي ثبتي شماره ........و .......... در بخش ........... ثبتي ...... و گواهي حصر وراثت مرحوم ...... و عنايت  به مدافعات و اظهارات متداعين و مستثني شدن قسمتي از مورد اجاره ابتدايي به شكل شش انبار ناحيه غربي ملك حسب تراضي موجرين  و مستاجرين با توجه به وراثت خواهان ها از موجر و نيز قائم مقامي خواندگان به عنوان وراث مرحوم . چون آقاي . وكيل خواندگان تا رديف 5 دفاع و ايراد موثري در قبال دعوي به عمل نياورده و از طرفي علي رغم  ذينفع نبودن در حقوق استيجاري . چون قرائن ابرازي ايشان كفايت بر احراز فوت نامبرده  نمي نمايد و وكيل مدعيان اصرار بر حيات ...... دارند . و با فراهم بودن عوامل پذيرش درخواست ضمن محقق تلقي كردن رابطه استيجاري متداعيين به قائم مقامي موجر و مستاجر اسناد اجاره مزبور چون كارشناس منتخب دادگاه اجاره بهاي عادله زمان طرح دعوي را به شكلي كه در تصرف  وراث مستاجر
مي باشد مبلغ ....... ريال ارزيابي و اعلام كرده و اعتراض  آقاي ........و با  منطبق تلقي كردن نظريه با اوضاع و احوال مسلم قضيه و مستنداً به مواد 4و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  1356 حكم بر ازدياد اجاره بها  از ...... ريال بابت در ماه از تاريخ تقديم دادخواست (.....) و الزام مدعي عليهم به تاديه مبلغ ......... ريال بابت ما به التفاوت تا روز خواسته مازاد بر نظريه كارشناس به علت عدم ثبوت محكوم به رد است . راي صادره نسبت به خواندگان رديف 5 غيابي و قابل واخواهي است .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image