به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه ديگر راي مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره

 

 

نمونه ديگر راي مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي ...... به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره به شرح دادخواست تقديمي . با توجه به مفاد  قرارداد ادعاي اجاره مورخ .......و عنايتاً به عدم ايراد و دفاع موثر از جانب خوانده دعوي و قبول خواسته خواهان توسط و ي، دعوي خواهان را ثابت تشخص داده و لذا حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند اجاره  رسمي مطابق مندرجات سند عادي اجاره فوق الاشاره با رعايت كليه شرايط  و جهات شرعي و قانوني صادر و اعلام مي دارد . بديهي است ، طرفين با حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي شهرستان ... مبادرت به انجام حكم دادگاه مي نمايد . راي صادره حضوري  و در فرجه مقرر قانوني قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان ....... مي باشد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image