به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه راي در خصوص دعوي متقابل

 

 

نمونه راي در خصوص دعوي متقابل

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دادخواست خواهان........ به طرفيت خوانده ............. به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره و دادخواست دعوي متقابل خوانده ...... به طرفيت خواهان .... به خواسته تخليه عين مستاجره به خاطر نياز شخصي با احراز مالكيت خواهان توجهاً به فتوكپي مصدق سند مالكيت ملك مورد دعوي ، و پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد منطقه......... شهرستان ...... و وجود رابطه استيجاري بين طرفين به استناد فتوكپي قرارداد اجاره نامه عادي به تاريخ .........وفق نظر كارشناس رسمي دادگستري كه به شماره ..... ثبت دفتر دادگاه گرديده و احراز وجود شرايط خواسته خوانده ، تخليه به علت نياز شخصي به موجب قرار معاينه و تحقيق محلي به شرح صورت جلسه مورخ ....... دادگاه مستنداً به بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 27و 28 قانون مرقوم حكم به تخليه عين مستاجره در صورت توديع مبلغ ...... ريال بابت حق كسب و پيشه اجاره از طرف خوانده دعوي اصلي(اول ) صادر و حكم به رد دعوي الزام به تنظيم سند رسمي وفق مندرجات پرونده صادر و اعلام مي نمايد . راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي........

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image