به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه راي مبني بر حكم به تمليك

 

 

نمونه راي مبني بر حكم به تمليك

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ..... به طرفيت خوانده آقاي / خانم ..... به خواسته حكم به تمليك ....... به شرح دادخواست تقديمي ، با توجه به اينكه مطابق دادنامه شماره ..... تاريخ ....... دادگاه شعبه .... حكم به فروش ........ صادر گرديده و طبق صورت جلسه مزايده مورخ ....... پرونده اجرايي به كلاسه ...... خواهان آقاي / خانم ..... برنده مزايده اعلام گرديده و مورد حكم را طي پرداخت
مبلغ ...... ريال خريداري نموده است . با توجه به اينكه مزايده فوق الذكر وفق ماده  137 قانون اجراي احكام مدني صورت پذيرفته ، لذا دادگاه حكم بر تمليك ......... را صادر و اعلام مي نمايد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image