به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه راي مبني بر عدم تعلق سر قفلي به خواهان

 

 

نمونه راي مبني بر عدم تعلق سر قفلي به خواهان   

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي .......... به طرفيت خوانده آقاي ...... به خواسته دريافت حق كسب و پيشه (سر قفلي ) به اين شرح كه در تاريخ ......... مبادرت به تنظيم قرارداد اجاره به خوانده فوق نموده و يك باب مغازه را از وي اجاره نمودم ، حل پس از انقضاي مدت اجاره وي از پرداخت سر قفلي به اينجانب خودداري مي نمايد من بيست سال در اين مكان به شغل .... مشغول بوده ام و سر فقلي از ابتداي مدت اجاره و تنظيم اجاره نامه به خوانده نداده ام . دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و اظهارات خوانده و اجاره نامه تنظيمي في مابين كه به شماره ... در دفتر خانه اسناد رسمي شماره .........شهرستان ........... منعقد گرديده است . مستنداً به تبصره 1 ماده 6 قانون روابط موج و مستاجر مصوب سال 1376 كه مقرر مي دارد چنانچه مالك سر قفلي نگرفته باشد مستاجر در پايان مدت حق دريافت سر قفلي ندارد ، دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص نداده اند و ضمن رد آن اعلام مي دارد ، راي صادره حضوري و طبق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي  ..........

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image