آراء دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است قابل تجدیدنظر می باشد.

آراء دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است قابل تجدیدنظر می باشد.

   آراء دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است قابل تجدیدنظر می باشد.

رای وحدت رویه شماره 609 مورخ 27/6/1375 هیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیر قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاههای عومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد 20و21 قانون مذکور و پیشینه امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای  حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 1367 و قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 رای شماره 74/119/1 مورخ 30/7/74 صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و در مورد رسیدگی مجدد قرارداده است با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و اعلام می شود این رای وفق ماده 13 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

             نقل از روزنامه رسمی شماره 15064 مورخ 26/8/1375

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image