ملاقات فرزند مشترک

ملاقات فرزند مشترک

برگ اظهارنامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

موضوع اظهارنامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات و اقامتگاه زوج/ یا زوجه

 

ملاقات فرزند مشترک

 

مشخصات و اقامتگاه زوج/ زوجه

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقای/ خانم

باسلام

همانطوری که خودنیز واقف هستید

اینجانب ............. به موجب طلاقنامه شماره......... صادره از شعبه ............ دادگاه ............ به تاریخ ............... از جنابعالی جدا گردیدم و از طرف دادگاه جهت ملاقات فرزندان مشترک به نامهای 1-.................. 2-................ روزهای ....................... تعیین گردیده است اما مدتی است که شما با وجود آگاهی از این امر، از ملاقات اینجانب با فرزندانم جلوگیری به عمل آوردید پس از ابلاغ اظهارنامه این انتظار می رود که دیگر عمل غیرقانونی خود را تکرار ننمایید در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی اقدام خواهم کرد.

 

                                        

                                                      امضاء...............         

 

 

 

 

                               

 

 

                               

 

 

                                              

 

 

 

خلاصه جواب

 

 

       

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image