فرم استيذان قصاص نفس

 

 

فرم استيذان قصاص نفس

 

 

 

بسمه تعالي

فرم استيذان قصاص نفس

 

شماره ارسال پرونده از شهرستان ............ كلاسه پرونده كيفري يك ....... شماره دادنامه ...... تنظيم شده در شعبه ........ ديوانعالي كشوري شماره : .......... شماره دبيرخانه ....... شماره رديف ....... نوع اتهام ......

 

1

 

 

مشخصات محكوم عليه (ناتل )

نام و نام خانوادگي ....... نام پدر ...... سن ...... شغل ........ محل اقامت .... تابعيت ............

داراي سوء سابقه □ بدون سابقه □ مذهب

 

2

مشخصات مقتول يا مقتولين

نام و نام خانوادگي ...... نام پدر ..... سن ..... شغل .... محل اقامت .... تابعيت .... مذهب .....

3

محل وقوع جنايت و اينكه آيا جنايت در ماه حرام واقع شده

 

 

4

انگيزه و كيفيت قتل خصوصاً رعايت دستور مقام معظم رهبري در موارد استحقاق تبديل قصاص به ديه

 

 

5

نحوه ثبوت جرم در دادگاه

اقرار متهم □ شهادت شهود □علم قاضي □    تعداد قسم خودرگان

6

تقاضاي اولياي دم

قصاص□ ديه □ سهم صغار تاديه شده □ به صورت             نشده □

7

اوليا دم كبير

پدر □ مادر □ فرزندان

8

اوليا دم صغير

عبارتند از :

9

 

نظر مشاور

 

 

 

 

10

تصميم رياست قوه قضاييه

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image