نمونه برگ احضار متهم

 

 

نمونه برگ احضار متهم

 

دادگاه عمومي .................

 

  

                                                                       تاريخ .............................

                                                                                    شماره ............................

                                                                                    پيوست ...........................

 

 

برگ احضار

نام .................. نام خانوادگي ................... نام پدر .................... شغل و شهرت

 

شغل و شهرت

 

محل اقامت

 

موضوع اتهام

 

محل حضور

 

وقت حضور

 

 

محل امضاء احضار شونده

 

 

اگر وكيل انتخاب نموده ايد معرفي نماييد و اگر هم كسي را به عنوان شهود قضيه داريد قبل از وقت مقرر معرفي تا احضار شوند .

نتيجه عدم حضور – هرگاه در موعد مقرر حاضر نشود حكم غيابي داده با نظر دادگاه جلب خواهد شد و هرگاه عذر موجهي مطابق ماده (113) آيين دادرسي جزايي داشته باشد قبلاً به دادگاه اظهار خواهد داشت .

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image