آراءصادره از ناحیه کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی

آراءصادره از ناحیه کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده56قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 29/6/67قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی می باشد.

 

عنوان:آراءصادره از ناحیه کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده56قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 29/6/67قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی می باشد.

رای وحدت رویه شماره 665 مورخ 18/1/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور

"بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367،رای قاضی هیات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284و 284مکرر قانون آئین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رای وحدت رویه شماره 601-25/7/1374هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است.بنا بمراتب رای قاضی هیات قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدید نظر استان می باشد بنابراین رای شعبه 14دادگاه تجدید نظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تائید می گردد.این رای بر طبق ماده 270قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی  و انقلاب  در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع است.

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image