اعسار از پرداخت مهریه

 

اعسار از پرداخت مهریه

 

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

اعسار از پرداخت مهریه/ تقسیط آن

دلائل و منضمات دادخواست

1- فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع  2- کپی مصدق استشهادیه با امضای حداقل 2نفر   3- شهادت شهود     4-مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی   شهرستان  محل اقامت خوانده

 باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره .............. مورخ ............. ثبت شده در دفترخانه ..... شماره و نام شهرستان....... عقد  ازدواج دائم با مهریه ای به میزان ........ ریال منعقد کرده این هر چند پرداخت مهریه مافی الذمه تعهد گردیده است ولی نظر به اینکه در حال حاضر به جهت مشکلات متعدد/ عدم دسترسی به اموالم توان پرداخت آن را ندارم فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه / تقسیط مهریه مورد استدعاست.

 

 

    

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ

شعبه................دادگاه عمومی.............رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................                        امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image