به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

تادیه مهریه به استناد حق حبس

 

 

 

تادیه مهریه به استناد حق حبس

 برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

 

خواهان

 

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

رسیدگی صدور حکم، مبنی بر الزام زوج به تادیه مهرالمسمی به میزان ...... ریال به استناد به قاعده حق حبس

 

 

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق عقدنامه      مدرک مورد نیاز دیگر

 

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره ......... مورخ .......... در دفترخانه ...... شماره و نام شهرستان........  تنظیم گردیده و فتوکپی مصدق آن پیوست این دادخواست می باشد، عقد ازدواج دائم با مهریه ای به مبلغ ..........ریال منعقد کرده ایم. اکنون با توجه به گذشت .......... ماه از زمان ثبت واقعه نکاح با استفاده از قاعده حق حبس، تمکین خود را از زوج مشروط به تأدیه مهریه خود به شرح فوق نموده و با تقدیم این دادخواست به محضر دادگاه محترم و مستنداً به ماده 1085 قانون مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به تأدیه مهر المسمی به میزان........../ ریال به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

 

                                                                 

                                                                                                            باسپاس

                                                                                                        امضاء   تاریخ

 

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:

 شعبه.................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده........................................

تاریخ............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image