تقاضای صدور حکم رشد

 

 

 

تقاضای صدور حکم رشد

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

 

خواهان

 

 

 

 

 

 

 

خوانده

ریاست محترم دادسرای نام شهرستان محل اقامت خواهان(اداره سرپرستی

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

 

تعیینخواسته وبهای آن

تقاضای صدور حکم رشد

 

 

دلائلو منضمات دادخواست

1- تصویر مصدق شناسنامه شماره............ متقاضی حکم رشد     2-عندالاقتضاء آزمایش اختبار دادگاه محترم    3-استعلام نظریه از پزشکی قانونی

 

ریاست محترم مجتمع قضایی   نام شهرستان محل اقامت خواهان

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

حسب مدارک سجلی تقدیمی خانم/آقا ........... فرزند .......... به شماره شناسنامه ............ که در حال حاضر دارای سن بیش از 15 سال(در مورد متقاضی پسر)9 سال(در صورت دختر بودن) قمری می باشد و طبق تبصره یک از ماده 1210 قانون مدنی بالغ شرعی و قانونی محسوب می گردد. با توجه به رشد و کمال جسمی و روحی و دماغی وکلا آمادگی ام در تصدی امور مالی شخصی که عندالاقتضاء به آزمایش شخص ریاست محترم دادگاه و حتی نظریه پزشکی قانونی استناد می نماید. تقاضای صدور حکم رشد  به استناد مواد فوق الاشعار قانون مدنی از محضر ریاست محترم دادگاه استدعا دارم.

  

                                                                                                        

                                                                                                        محل امضاء   مهر- انگشت

 

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:

 شعبه.................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده........................................

تاریخ............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image