تقاضای صدور حکم قیومت

تقاضای صدور حکم قیومت

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

ریاست محترم دادسرای نام شهرستان محل اقامت خواهان(اداره سرپرستی

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیینخواسته وبهای آن

تقاضای صدور حکم قیومت

دلائلو منضمات دادخواست

کپی مصدق 1-گواهی انحصار وراثت شماره............صادر ه از دادگاه عمومی     نام شهرستان   2- شناسنامه...........مادر     3-شناسنامه.............. فرزند/ فرزندان صغیر       

ریاست محترم مجتمع قضایی    نام شهرستان محل اقامت خواهان

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان ........... در تاریخ ........... در اقامتگاه دائمی خود فوت کرده و از نامبرده ............. به نام / نامهای............. در سنین ............ حسب مدارک سجلی تقدیمی باقی مانده است. نظر به اینکه اینجانبه ........... قید مشخصات خواهان  متقاضای سرپرستی و قیومیت فرزندان فوق الذکر خود هستم فلذا صدور حکم قیومیت را به استناد مواد 1218و1219 قانون مدنی و قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب سال 1360 از محضر ریاست محترم دادگاه استدعا دارم.

 

 

    

                                                                          محل امضاء مهر انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شعبه................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image