به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

تقاضای صدور حکم قیومت

تقاضای صدور حکم قیومت

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

ریاست محترم دادسرای نام شهرستان محل اقامت خواهان(اداره سرپرستی

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیینخواسته وبهای آن

تقاضای صدور حکم قیومت

دلائلو منضمات دادخواست

کپی مصدق 1-گواهی انحصار وراثت شماره............صادر ه از دادگاه عمومی     نام شهرستان   2- شناسنامه...........مادر     3-شناسنامه.............. فرزند/ فرزندان صغیر       

ریاست محترم مجتمع قضایی    نام شهرستان محل اقامت خواهان

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان ........... در تاریخ ........... در اقامتگاه دائمی خود فوت کرده و از نامبرده ............. به نام / نامهای............. در سنین ............ حسب مدارک سجلی تقدیمی باقی مانده است. نظر به اینکه اینجانبه ........... قید مشخصات خواهان  متقاضای سرپرستی و قیومیت فرزندان فوق الذکر خود هستم فلذا صدور حکم قیومیت را به استناد مواد 1218و1219 قانون مدنی و قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب سال 1360 از محضر ریاست محترم دادگاه استدعا دارم.

 

 

    

                                                                          محل امضاء مهر انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شعبه................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image