به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

مطالبه مهریه با قرار تامین خواسته

 

 

مطالبه مهریه با قرار تامین خواسته

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

مطالبه مهریه به میزان ............... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی قرار تامین خواسته

 

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق عقدنامه       مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی    نام شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ........... مورخ.../..../....با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه ...... شماره و نام شهرستان    منعقد کرده ایم. نظر به اینکه مهریه مقرر در عقدنامه مذکور به میزان ............ ریال کلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه می باشد فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 1082 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده پرداخت مهریه مذکور در عقدنامه به انضمام  کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده 108 قانون اخیرالذکر بدوا ًصدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده 117 آن قانون نیز تقاضا می شود. 

 

    

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شعبه................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image