به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت و صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال پلاک

ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت و صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال پلاک

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

1- ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت صادره به انضمام جمیع خسارات قانونی خوانده  2- صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال پلاک

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق 1- نظریه کمیسیون ماده 12  2- معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری   3- نقشه های هوایی سنوات 35 لغایت 58

ریاست محترم مجتمع قضایی  نام شهرستان محل وقوع ملک

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب کپی مصدق سند مالکیت شماره............،............... پلاک/ پلاک های ثبتی شماره ............/..............بخش   شماره و نام شهرستان   به مساحت ............. واقع در ................ در مالکیت قانونی و رسمی اینجانب بوده و املاک مذکور طی سالیان متمادی تحت کشت و زرع بوده و به دلیل واقع شدن در محدوده شهر و بر اثر عوامل جوی عملیات کشاورزی در آن متوقف شده و کمیسیون ماده 12بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعایت موازین قانونی آن را موات اعلام نموده  و در اجرای رای موات مذکور سند مالکیت به نام اینجانب را نیز باطل کرده و به نام اداره کل زمین شهری استان ............ به نمایندگی دولت مبادرت به اخذ سند مالکیت کرده است از آنجاییکه با توجه به تعریف زمین موات پلاک های مورد ترافع خارج از شمول تعریف مزبور می باشد فلذا عندالاقتضاء با معاینه و تحقیق محلی و حلب نظر کارشناس رسمی رشته مرتبط و با لحاظ نقشه های هوایی سنوات 35 لغایت 58 صدور حکم به فسخ نشریه کمیسیون ماده 12 به شماره ............. اعلام بایر بودن پلاک/ پلاک های مذکور و ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت به شماره ................و صدور سند مالکیت به نام اینجانب به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. بدواً صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال پلاک ثبتی شماره .........(پلاک مورد اختلاف) نیز مورد تقاضاست. 

 

 

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image