ابطال شناسنامه و تقاضای اصدار شناسنامه جدید

ابطال شناسنامه و تقاضای اصدار شناسنامه جدید

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

اداره آمار و ثبت احوال محل اقامت خواهان

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

ابطال شناسنامه شماره ...............تقاضای اصدار شناسنامه جدید با مشخصات واقعی خواهان

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق 1- شناسنامه  2- استشهادیه دائر بر اینکه خواهان از شناسنامه خواهر یا برادر متوفی خود استفاده می کند    3-جلب نظر پزشکی قانونی دائر بر تعیین سن واقعی او

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان   نام شهرستان محل اقانت خواهان

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

شناسنامه ای که کپی مصدق آن تقدیم شده است و در حال حاضر خود نیز از آن استفاده و بهره برداری می کنم شناسنامه واقعی اینجانب نمی باشد بلکه متعلق به برادر متوفی بنده است که والدین اینجانب به لحاظ بی سوادی یا شاید علاقه، حاضر به ابطال آن نشده و چند سال بعد که اینجانب متولد شدم آنرا به من اختصاص دادند فلذا با توجه به اینکه سن واقعی اینجانب با سن مندرج در شناسنامه متفاوت بوده با جلب نظر خبره پزشکی قانونی مستنداً به ماده 995 قانون مدنی و رای اصراری شماره 20-20/4/1374 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور صدور حکم به ابطال سند سجلی شماره ............... و اصدار شناسنامه جدید با مشخصات واقعی اینجانب مورد استدعاست.

 

 

 

 

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image