نمونه دادخواست مطالبه وجه چک

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

آدرس محل اقامت

 

خواهان

 

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

خواسته یا موضوع و بهای آن

1-مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 20,000,000 تومان از خوانده به شرح متن2-کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تا زمان وصول3- صدور قرار تامین اموال فوری خوانده ردیف دوم به صورت اجرا قبل از ابلاغ4- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

 

 

دلایل و منضمات دادخواست(مدارک)

1-کپی مصدق چک و برگشتی2- استشهادیه اعسار

 

 

 

 

شرح دادخواست                                                            ریاست محترم دادگاه..........

 

با سلام و عرض ادب اینجانب خواهان فوق باستحضار می رسانم بموجب یک فقره چک به مبلغ بیست میلیون تومان و به شماره سریال 1086/105105 و به تاریخ 87/6/24 از حساب شماره 000000 عهده بانک ملت شعبه صبا کاشان مبلغ مذکور را از خوانده محترم طلبکارم لیکن نامبرده که صادر کننده چک موصوف می باشد از پرداخت وجه آن استنکاف می ورزد و باستناد کپی برگشتی پیوست،وجه آنرا در بانک محال علیه کارسازی نکرده. لذا باستناد مواد 108و 110و 115 و 117 قانون آئین دادرسی مدنی در باب توقیف اموال و همچنین مواد 194و198و519 قانون مار الذکر و مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به بقاء اصل سند تجاری مذکور در ید بنده که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد صدور حکم برابر ستون خواسته ونیز صدور قرار توقیف فوری اموال خوانده به صورت اجرا قبل از ابلاغ بدلیل احتمال تعسر و تعذر در اجرای بعدی حکم با التفات به اینکه امکان دارد نامبرده موجودی بانکی خود را که قصد توقیف آنرا دارم منتقل نماید مورد استدعاست.

 

                 

 

                                                           برگ دادخواست به دادگاه نخستین

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image