نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

آدرس محل اقامت

 

خواهان

 

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

خواسته یا موضوع و بهای آن

1- مطالبه یک فقره سفته به مبلغ50/000/000 ریال به مشخصات متن بانضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از زمان دادخواست تا زمان وصول 2-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ( این قسمت 3در صورت تمایل(

2- صدور قرار تامین اموال خوانده به صورت اجرا قبل از ابلاغ 

 

 

دلایل و منضمات دادخواست(مدارک)

1-کپی مصدق سفته های مدرکیه.( در صورت واخواست کپی واخواست هم ضمیمه گردد)

2- استشهادیه اعسار

 

 

 

 

شرح دادخواست                                                            ریاست محترم دادگاه..........

 

با سلام و عرض ادب اینجانب خواهان فوق باستحضار می رسانم بموجب یک فقره سفته به مبلغ پنج میلیون تومان به شماره سریال خزانه داری کل 0590822 مبلغ مذکور را از خوانده محترم طلبکارم لیکن نامبرده که صادر کننده چک موصوف می باشد از پرداخت وجه آن استنکاف می ورزد و باستناد سفته پیوست،وجه آنرا کارسازی و لاشه سفته را مسترد نکرده. لذا باستناد مواد 108و 110و115 و 117 قانون آئین دادرسی مدنی در باب توقیف اموال و همچنین مواد 194و198و519 قانون مار الذکر و مواد   1257و1301  قانون مدنی و با توجه به بقاء اصل سند تجاری مذکور در ید بنده که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد صدور حکم برابر ستون خواسته ونیز صدور قرار توقیف فوری اموال خوانده به صورت اجرا قبل از ابلاغ بدلیل احتمال تعسر و تعذر در اجرای بعدی حکم با التفات به اینکه امکان دارد نامبرده موجودی بانکی خود را که قصد توقیف آنرا دارم منتقل نماید مورد استدعاست.

                 

 

                                                           برگ دادخواست به دادگاه نخستین

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image