شكواييه در خصوص استعمال الفاظ ركيك و توهين توسط شوهر

 

شكواييه در خصوص استعمال الفاظ ركيك و توهين توسط شوهر

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم دادگستري..............(مجتمع قضايي )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند :

1-   اينجانبه ............ مطابق عقد نامه رسمي شماره ......... ثبت شده در دفتر خانه رسمي ازدواج شماره ............. شهرستان .............. مدت ......... سال (ماه ) پيش به عقد نكاح دائم آقاي ........(مشتكي عنه ) درآمده ام .

2-      به علت بروز اختلاف في مابين اينجانبان ، شوهرم مرا با توسل به زور و خشونت غير انساني ناگزير از ترك خانه و كاشانه كرده است .

3-   به خاطر وضعيت موجود قريب به يك ماه است كه در خانه پدرم سكني گزيده ام و متاسفانه زوج نه تنها از اين بايت كوچكترين ناراحتي و احساس مسئوليتي را به خود راه نمي دهد ، بلكه همواره به انحاء مختلف سعي در رسانيدن آزار نسبت به اينجانبه و خانواده ام را دارد.

4-   از آن جمله در مورخ ......... زوج ضمن مراجعه به درب منزل مسكوني پدر م واقع در ............ با عربده كشي و انجام حركات مستهجن ، همچنين به كارگيري الفاظ ركيك و زشت من و خانواده ام را مورد اهانت و تحقير قرار داد .

5-   در اين خصوص صورت جلسه استشهاديه محلي كه به امضاي معتمدين محل رسيده و مويد ادعاي بنده مي باشد ، به پيوست اين شكواييه تقديم است .

6-   لذا ، نظر به مراتب ياد شده و به منظور جلوگيري از تجري شخص نامبرده و ايضاً ممانعت از بروز حوادث مشابه در آيند ه، تقاضاي رسيدگي و تعقيب و مجازات مشتكي عنه را دارم .

 

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (شاكيه)

امضاء

 

 

آدرس شاكي :...........................................................................................

آدرس مشتكي عنه ...............................................................................

 

 

شكواييه در خصوص ايجاد رابطه زوجيت بدون ثبت در دفتر خانه رسمي ازدواج از سوي همسر

 

شكواييه در خصوص ايجاد رابطه زوجيت بدون ثبت در دفتر خانه رسمي ازدواج از سوي همسر

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم دادگستري..............(مجتمع قضايي )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند :

1-   اينجانبه ................ (شاكي دعوي )مطابق سند نكاحيه (ازدواج ) شماره ...... تنظيمي در دفتر خانه رسمي ازدواج شماره ........... شهرستان ............. زوجه (همسر ) قانوني و شرعي آقاي .........(مشتكي عنه ) مي باشم .

2-   اكنون قريب مدت ...... سال (ماه ) است ، شوهرم كه كارگر ساختماني ميباشد، به جهت يافتن كار و امرار معاش خانواده به شهر........ عزيمت نموده و طي اين مدت ماهيانه نفقه مرا به وسيله پست ارسال مي دارند .

3-   مع الوصف ، اكنون آگاه شده ام كه متاسفانه زوج (شوهرم ) در شهر ........با خانمي به نام ......... مبادرت به ايجاد علقه زوجيت كرده است .  

4-   از آنجايي كه شخص مشتكي عنه بدون اخذ مجوز از دادگاه و ايضاً ثبت واقعه در دفتر خانه رسمي ازدواج ، صرفاً نزد شخص  عاقد بدون صلاحيت ، اقدام به ازدواج مزبور نموده است

5-    لذا ،مستنداً به ماده 645 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مصوب سال 1375 تقاضاي رسيدگي و صدور حكم نسبت به جرم  ارتكابي مشار اليه را دارم .

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (شاكيه)

امضاء

 

 

 

 

آدرس شاكي :...........................................................................................

آدرس مشتكي عنه :.....................................................................................

شكواييه در خصوص ايجاد مزاحمت به بهانه خواستگاري

شكواييه در خصوص ايجاد مزاحمت به بهانه خواستگاري

 

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم دادگستري ..............(مجتمع قضايي )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند :

1-   مدتي پيش آقاي .............(شخص مشتكي عنه)به همراه والدين خويش جهت امر خواستگاري از دخترم به نام ............ به منزل اينجانب ............. (شاكي دعوي ) مراجعه نمودند .

2-   چون اينجانب صلاحيت لازم جهت انعقاد عقد نكاح دايم را در ايشان مشاهده نكردم ، به طور صريح مخالفت خويش را با وقوع وصلت مزبور ، اعلام داشتم .

3-   مع هذا ، اكنون متاسفانه مشاراليه هر از گاهي با داشتن سوء نيت و به قصد كسب رضايت در محل كار يا درب منزل حضور يافته و بدين وسيله موجبات سلب آسايش و آرامش  را از اهالي منزل فراهم آورده است .

4-   لذا ، نظر به مراتب ياد شده ، و بر اساس قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) ، تقاضاي رسيدگي ، تعقيب و مجازات نامبرده و ايضاً رفع مزاحمت شخص مشتكي عنه را دارم .

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (شاكي )

امضاء

 

 

 

 

آدرس شاكي :............................................................................................

آدرس مشتكي عنه :.....................................................................................

شكواييه در خصوص ايراد افتراء (و قذف )توسط شوهر

 

شكواييه در خصوص ايراد افتراء (و قذف )توسط شوهر     

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم دادگستري..............(مجتمع قضايي )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند :

1-   اينجانبه ............ مطابق عقد نامه رسمي شماره ......... ثبت شده در دفتر خانه رسمي ازدواج شماره ............. شهرستان .............. مدت ......... سال (ماه ) پيش به عقد نكاح دائم آقاي ........(مشتكي عنه ) درآمده ام .

2-      متاسفانه از ابتداي شروع زندگي مشترك زناشويي تا كنون ، نامبرده بنا بر ناسازگاري و سوء معاشرت در زندگي نهاده است .

3-   به نحوي كه در همان ماه اول ازدواج ، مشار اليه ضمن فحاشي و ايراد ضرب و صدمه عمدي نسبت به من ، تماي رويا و آرزو هاي اوليه دختري جوان را نقش بر آب كرد .

4-   با دامه زندگي زناشويي ، كم كم لجاجت و بهانه زوج سير صعودي پيدا كرد تا اكنون ايشان صراحتاً در نزد دادگاه و خانواده ام تهمت عدم بكارت و انجام عمل حرام زنا را به من نسبت داده اند .

5-   علي هذا ، با عنايت به عدم توان مفتري در اثبات بزه انتسابي و احراز كسب بودن ادعاي نامبرده (زوج ) توسط دادگاه محترم ، تقاضاي رسيدگي نسبت به جرم ارتكابي شخص مفتري كه با عمل غير شرعي و غير قانوني خود موجبات هتك حيثيت و آبروي اينجانبه را فراهم آورده است ، تعقيب و مجازات نامبرده را به استناد مواد قانون مجازات اسلامي (ابواب حدود و تعزيرات )دارم .

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (شاكيه)

امضاء

 

 

 

 

آدرس شاكي :...........................................................................................

آدرس مشتكي عنه ...............................................................................

 

 

شكواييه در خصوص ايراد ضرب و جرح عمدي توسط شوهر

 

شكواييه در خصوص ايراد ضرب و جرح عمدي توسط شوهر       

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم دادگستري..............(مجتمع قضايي )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند :

1-   اينجانبه ............ مطابق عقد نامه رسمي شماره ......... ثبت شده در دفتر خانه رسمي ازدواج شماره ............. شهرستان .............. به عقد نكاح دائم و قانوني آقاي ........ درآمده ام .

2-      حاصل اين ارتباط زوجيت ، دو فرزند مشترك به نام هاي ..............و ............ مي باشد .

3-      مع الاسف ، روز قبل زوج (شوهرم ) من غير حق و بدون دليل موجه ، اقدام به ضرب و صدمه عمدي نسبت به اينجانبه نمود .

4-   لازم به ذكر است كه مشار اليه پيش از اين بارها مرا مورد ضرب و شتم قرار داده كه من با توجه به مصلحت زندگي زناشويي از موارد فوق چشم پوشي كرده ام .

5-   علي هذا ، اكنون كه نصايح و ارشادات نزديكان و افراد فاميل در خصوص منع ايشان از ادامه ارتكاب اعمال غير انساني موثر واقع نگرديده است ،

6-   لذا ، به منظور جلوگيري از وقوع حوادث مشابه در آينده و عدم تجري زوج نسبت به بزه ارتكابي ، تقاضاي رسيدگي ، تعقيب و مجازات نامبرده را دارم .

 

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (شاكيه)

امضاء

 

 

آدرس شاكي :...........................................................................................

آدرس مشتكي عنه ...............................................................................

 

 

شكواييه در خصوص تدليس در ازدواج

شكواييه در خصوص تدليس در ازدواج

 

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم دادگستري ..............(مجتمع قضايي )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند :

1-   اينجانبه .......(شاكيه دعوي ) مطابق عقد نامه رسمي ازدواج شماره .............. تنظيمي در دفترخانه رسمي ازدواج شماره .......... شهرستان .............. در حال حاضرزوجه ( همسر ) قانوني ، شرعي و دائمي آقاي ....... (مشتكي عنه ) مي باشم .

2-   نامبرده (زوج) قبل از ازدواج با در دست يازيدن به انواع ترفند ها و صحنه سازي خود را مهندس راه و ساختمان و مدير يك شركت ساختماني معرفي كرد كه از آن جمله مي توان به ملاقات هاي اينجانبه با ايشان در محل اتاق مدير عامل شركت اشاره نمود .

3-   مع الاسف ، اكنون كاشف به عمل آمده است كه نامبرده هيچ گونه سمت عالي و يا مدرك دانشگاهي نداشته و صرفاً به عنوان مسئول كارگران قسمت در شركت مزبور انجام وظيفه مي كرده است .

4-   علي هذا ، نظر به مراتب ياد شده و با عنايت به اينكه ازدواج اينجانب با نامبرده بر مبنا و بر اساس عوامل موثري چون ميزان تحصيلات و همچنين سمت زوج صورت گرفته است .

5-   لذا ، تقاضاي رسيدگي و تعقيب و مجازات نامبرده كه عالماً و عامداً موجبات بروز خسارت مادي و معنوي مرا فراهم آورده است ، را به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مصوب سال 1375 را دارم .

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (شاكيه )

امضاء

 

 

 

 

آدرس شاكيه :...........................................................................................

آدرس مشتكي عنه :.....................................................................................

شكواييه در خصوص سقط جنين به سبب ايراد ضرب عمدي توسط شوهر

 

شكواييه در خصوص سقط جنين به سبب ايراد ضرب عمدي توسط شوهر

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم دادگستري..............(مجتمع قضايي )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند :

1-   اينجانبه ............ مطابق عقد نامه رسمي شماره ......... ثبت شده در دفتر خانه رسمي ازدواج شماره ............. شهرستان .............. به عقد نكاح دائم و قانوني آقاي ........ درآمده ام .

2-      اكنون مدت ........... سال از آغاز زندگي مشتركمان مي گذرد .

3-   نامبرده مدتي قبل به علت بروز اختلاف جزئي في مابين اينجانبان ، متاسفانه به نحو غير انساني و غير اخلاقي مرا مورد حمله و ضرب و شتم قرار داده و عامداً با وارد نمودن ضرباتي به شكم اينجانب سبب خونريزي و در نهايت مرگ جنين سه ماهه ام شد .

4-   لذا ، نظر به مراتب ياد شده ، ضمن درخواست صدور دستور ارجاع امر به پزشكي قانوني ، تقاضاي رسيدگي ، تعقيب و مجازات مشتكي عنه را به استناد ماده 622 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مصوب سال 1375 را دارم .

 

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (شاكيه)

امضاء

 

 

آدرس شاكي :...........................................................................................

آدرس مشتكي عنه ...............................................................................

 

 

شكواييه در خصوص عمل منافي عفت (غير از زنا ) از سوي همسر

 

شكواييه در خصوص عمل منافي عفت (غير از زنا ) از سوي همسر  

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم دادگستري..............(مجتمع قضايي )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند :

1-      اينجانبه ......... (شاكيه دعوي )مطابق سند شماره ............ زوجه دائم و قانوني آقاي ....... (مشتكي عنه ) مي باشم .

2-   مدت ............ سال از زندگي مشترك في مابين اينجانبان مي گذرد و ثمره اين زندگي دو فرزند به نام هاي .............و .............. مي باشد .

3-   مع هذا، مدتي قبل واقف شدم كه خانم با نام ............. كه گويا مطلقه نيز مي باشد ، با بكارگيري حيله و ترفند ، زوج (شوهر ) اينجانبه را فريب داده و بدين وسيله سعي در مزاحمت با ايشان را دارد .

4-   از آنجايي كه در حال حاضر هيچ گونه علقه زوجيتي في مابين اين زن و شوهر وجود ندارد و رفت و آمد و اعمال نامشروع آنها جنبه قانوني و شرعي ندارد

5-       لذا ،به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مصوب سال 1375 تقاضاي رسيدگي و تعقيب و مجازات نامبردگان را دارم .

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (شاكيه)

امضاء

 

 

 

 

آدرس شاكي :...........................................................................................

آدرس مشتكي عنهما :1-...............................................................................

                         2- ...............................................................................

شكواييه در خصوص هتك حرمت طرف مقابل نامزدي

شكواييه در خصوص هتك حرمت طرف مقابل نامزدي

 

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم دادگستري ..............(مجتمع قضايي )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند :

1-   حدود يك سال قبل آقاي .............. (شخص مشتكي عنه )پس از به عمل آوردن تقاضاي رسمي خواستگاري از اينجانبه .................. (شاكيه دعوي ) ، اقدام به برپايي جشن نامزدي في مابين اينجانبان نمود .

2-      البته ، به فاصله گذشت چند ماه از برپايي مراسم فوق ، بنده بنا بر آشكار شدن دلايل مهم ، از انجام وصلت مزبور امتناع ورزيدم .

3-   اكنون كاشف به عمل آمده كه شخص مشتكي عنه به قصد انتقام گيري با در دست داشتن نامه ها و عكس هاي مبادله شده در دوران نامزدي مبادرت به هتك حرمت و پخش و ايجاد شايعاتي زشت و غير اخلاقي در رابطه با زندگي خصوصي اينجانبه نموده است .

4-      از آنجايي كه عمل ارتكابي فرد موصوف ،  ، سبب حصول ضرر معنوي جبران ناپذيري براي يك دختر جوان مي باشد .

5-      لذا ، به استناد قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) تقاضاي رسيدگي ، تعقيب و مجازات مشار اليه را دارم .

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (شاكي )

امضاء

 

 

 

 

آدرس شاكي :............................................................................................

آدرس مشتكي عنه :.....................................................................................

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image