لايحه براي تقاضاي ملاقات طفل

 

لايحه براي تقاضاي ملاقات طفل

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم اجراي احكام ..............(خانواده  )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، در خصوص اجرائيه شماره ........... مورخ .......... صادره از شعبه .......... دادگاه عمومي

                     قرار تامين

(خانواده ) له     اينجانب ........ و عليه   ..............به خواسته تقاضا دارم نسبت به ملاقات طفل اقدام

         به سود                     به زيان

 

شود .

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

 

 

 

 

لايحه براي تقاضاي كسر حقوق و مزايا

 

لايحه براي تقاضاي كسر حقوق و مزايا

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم اجراي احكام ..............(خانواده  )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، در خصوص اجرائيه  صادره از شعبه .......... دادگاه عمومي (خانواده ) له     اينجانب ....

                            تامين دليل                                                             به سود

و عليه ..............به خواسته چون محكوم عليه اقدام به تاديه بدهي خود نموده است ، لذا ، تقاضا دارم

به زيان             محكوم به

از حقوق و مزاياي ايشان كه كارمند ........قسمت ....... مي باشد ، توقيف گردد .

 

 

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

 

 

 

 

لايحه براي تقاضاي توقيف ملك

 

لايحه براي تقاضاي توقيف ملك

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم اجراي احكام ..............(خانواده  )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، در خصوص اجرائيه  صادره از شعبه .......... دادگاه عمومي (خانواده ) له     اينجانب ....

                            تامين دليل                                                             به سود

و عليه ..............به خواسته چون محكوم عليه اقدام به تاديه بدهي خود نموده است ، لذا ، تقاضا دارم

به زيان             محكوم به

در قبال ......... ريال پلاك ثبتي شماره ....... واقع در بخش ......... شهرستان ............ ملكي
آقاي / خانم  توقيف گردد .

 

 

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

 

 

 

 

لايحه براي تقاضاي توقيف اموال

 

لايحه براي تقاضاي توقيف اموال  

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم اجراي احكام ..............(خانواده  )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، در خصوص اجرائيه  صادره از شعبه .......... دادگاه عمومي (خانواده ) له     اينجانب ....

                            تامين دليل                                                             به سود

و عليه ..............به خواسته چون محكوم عليه اقدام به تاديه بدهي خود نموده است ، لذا ، تقاضا دارم

به زيان             محكوم به

در قبال ......... ريال از اموال نامبرده كه در آدرس (نشاني ).....................مي باشد ، توقيف گردد .

 

 

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

 

 

 

 

لايحه براي تقاضاي توقيف اتومبيل

 

لايحه براي تقاضاي توقيف اتومبيل

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم اجراي احكام ..............(خانواده  )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، در خصوص اجرائيه  صادره از شعبه .......... دادگاه عمومي (خانواده ) له     اينجانب ....

                            تامين دليل                                                             به سود

و عليه ..............به خواسته چون محكوم عليه اقدام به تاديه بدهي خود نموده است ، لذا ، تقاضا دارم

به زيان             محكوم به

در قبال ......... ريال اتومبيل شماره ....... در منطقه ......... كلانتري............ توقيف گردد .

 

 

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

 

 

 

 

لايحه براي تقاضاي استرداد طفل

 

لايحه براي تقاضاي استرداد طفل

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم اجراي احكام ..............(خانواده  )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، در خصوص اجرائيه شماره ........... مورخ .......... صادره از شعبه .......... دادگاه عمومي

                     قرار تامين

(خانواده ) له     اينجانب ........ و عليه   ..............به خواسته تقاضا دارم نسبت به استرداد طفل

         به سود                     به زيان

 

اقدام شود .

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

 

 

 

 

لايحه براي تقاضاي ابلاغ اجراييه

 

لايحه براي تقاضاي ابلاغ اجراييه

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم اجراي احكام ..............(خانواده  )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، در خصوص اجرائيه كلاسه ........... له   اينجانب .........و عليه ............ به خواسته

                        تامين دليل                  به سود                   به زيان

 

   نفقه تقاضا دارم قرار تامين    مطابق مقررات به نامبرده ابلاغ قانوني گردد .

مهريه                اجراييه

 

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء

 

 

 

 

شكواييه مبني بر درخواست مجازات به جهت نكاح قبل از بلوغ از سوي ولي قهري

 

شكواييه مبني بر درخواست مجازات به جهت نكاح قبل از بلوغ از سوي ولي قهري  

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم دادگستري..............(مجتمع قضايي )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند :

1-      اينجانب ............ (شاكي دعوي ) جد پدري صغيره به نام ............ مي باشم .

2-   فردي به نام آقاي ........... به وسيله تباني و هم داستاني با والده (مادر ) اين دختر بدون اخذ موافقت و يا حتي دادن اطلاع به اينجانب (كه ولي وي مي باشم ) در مقابل پرداخت مبلغ نسبتاً گزافي وجه نقد ، نوه مرا به زوجيت خويش در آورده است .

3-   از آنجايي كه عقد پنهاني فوق را به خير و صلاح نمي بينم و اعتقاد دارم كه دختر نابالغ مذكور در وضعيت فعلي به هيچ وجه آمادگي و توان ايفاي تكاليف زوجيت را ندارم .

4-   لذا ، نظر به مراتب ياد شده و جدا از درخواست بطلان عقد زوجيت نامبردگان ، مستنداً به ماده 646 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مصوب سال 1375 تقاضاي رسيدگي و تعقيب و مجازات شخص مشتكي عنه را دارم .

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (شاكيه)

امضاء

 

 

 

 

آدرس شاكي :...........................................................................................

آدرس مشتكي عنه :.....................................................................................

شكواييه مبني بر ايجاد ممانعت و مزاحمت در خصوص امر حضانت

 

شكواييه مبني بر ايجاد ممانعت و مزاحمت در خصوص امر حضانت    

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم دادگستري..............(مجتمع قضايي )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند :

1-   اينجانبه ............ فرزند ........ به موجب دادنامه شماره ............ مورخ ........... به موضوعيت گواهي عدم امكان سازش زوجين صادره توسط آن شعبه محترم از آقاي .......... طلاق گرفته ام .

2-   مطابق گواهي ياد شده حضانت فرنزد مشتركمان به نام ......... (سن ......... ساله ) در مقابل دريافت ماهيانه مبلغ ناچيزي به اينجانب واگذار شده است .  

3-   ولي ، متاسفانه شخص مشتكي عنه آقاي ............ با دست يازيدن به انواع اعمال غير قانوني و غير اخلاقي عامداً و عاملاً سعي در ايجاد اشكال و مانع جهت اجراي حكم دادگاه و حضانت فرزند مشترك مي نمايد .

4-      از آنجايي كه ، اينجانبه زني بي پناه بوده كه تمامي سعي خود را مصروف تربيت و نگه داري تنها فرزندم نموده ام .

5-   لذا ، به استناد ماده واحده مصوب 22/4/1365 در خصوص حضانت اطفال ، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر رفع مزاحمت و مجازات شخص مشتكي عنه را دارم .

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (شاكيه)

امضاء

 

 

 

 

آدرس شاكي :...........................................................................................

آدرس مشتكي عنه :1-...............................................................................

 

 

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image