تقاضاي بازداشت تلفن مديون از سوي طلبكار

 

 

تقاضاي بازداشت تلفن مديون از سوي طلبكار

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم اداره ........... اجراي اسناد رسمي

 

 

سلام عليكم ،

احتراماً ، به استحضار مي رساند ، اينجانب ......... فرزند .......... بستانكار (طلبكار ) پرونده اجرايي كلاسه ............ تقاضا دارم در قبال مبلغ ....... ريال  از طلبم شماره (خط ) تلفن ............. متعلق به آقاي / خانم .................. را بازداشت نماييد .

 

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي (متقاضي )

امضاء

 

 

 

 

 

تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از سوي طلبكار

 

                        تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از سوي طلبكار

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم اداره ......... اجراي اسناد رسمي

 

 

سلام عليكم ،

احتراماً ، به استحضار مي رساند ، اينجانب .......... فرزند ......... بستانكار (طلبكار ) پرونده اجرايي كلاسه ............ تقاضا دارم در قبال مبلغ ........... ريال از طلبم پلاك ثبتي شماره ......... واقع در بخش ........... شهرستان ......... به نشاني ...... متعلق به آقاي / خانم .......(بدهكار ) با رعايت مستثنيات دين بازداشت نمايد .

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (متقاضي )

امضاء

 

 

 

 

 

توضيح اينكه ، در صورت تقاضاي بازداشت ملك ، متقاضي (طلبكار ) بايستي دو پلاك ثبتي معرفي نمايد تا در صورت مالكيت مديون يك پلاك ثبتي بازداشت گردد و يا اينكه مديون در پلاك معرفي شده ساكن نباشد .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image