تقاضاي بازداشت تلفن مديون از طريق اجراي اسناد رسمي

 

 

تقاضاي بازداشت تلفن مديون از طريق اجراي اسناد رسمي

  

 

بسمه تعالي

 

 

به : امور مشتركين ناحيه ....... تلفن شهري

از : اداره ......... اجراي اسناد رسمي

موضوع : بازداشت تلفن

 

 

 

سلام عليكم ،

احتراماً ، خواهشمند است ، دستور فرماييد چنانچه (خط) تلفن شماره ....... متعلق به آقاي / خانم .......... مديون پرونده اجرايي كلاسه ........... مي باشد ، آنرا در قبال مبلغ ......... ريال بابت اصل و مبلغ ........ ريال بابت نيم عشر اجرايي بازداشت (توقيف ) و نتيجه را به اين اداره اعلام فرمايند .

 

 

 

 

 

با تشكر

رئيس اداره .......... اجراي اسناد رسمي

 

 

 

 

 

تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از طريق اجراي اسناد رسمي

 

 

تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از طريق اجراي اسناد رسمي

 

 

بسمه تعالي

 

 

به : اداره ثبت منطقه .........

از : اداره .......... اجراي اسناد رسمي

موضوع : بازداشت پلاك ثبتي

 

سلام عليكم ،

احتراماً ، خواهشمند است ، دستور فرماييد چنانچه پلاك  ثبتي شماره ...........واقع در بخش ...........شهرستان ..............متعلق به آقاي / خانم .......... مديون پرونده اجرايي كلاسه .......... مي باشد .آنرا در قبال مبلغ ......... ريال بابت اصل و مبلغ ............. ريال بابت نيم عشر بازداشت و نتيجه را به اين اداره اعلام فرمايند .

 

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي (متقاضي )

امضاء

 

 

 

 

 

توضيح اينكه ، در صورتي كه پلاك ثبتي در محلي غير از حوزه ثبتي مربوطه باشد ، توقيف آن نيز ممكن است و اين امر از طريق نيابت به اداره ثبت محل وقوع ملك از سوي اداره ثبت مجري اجراييه انجام
مي شود .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image