براساس قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 صلاحیت دادگاههای حقوقی دو، بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیردولتی است.

براساس قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 صلاحیت دادگاههای حقوقی دو، بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیردولتی است.

 براساس قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 صلاحیت دادگاههای حقوقی دو، بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیردولتی است.

رای وحدت رویه شماره 531 مورخ1/12/1368هیات عمومی دیوان عالی کشور

صلاحیت دادگاههای حقوقی 2 در ماده7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 مصوب آذرماه 1364 تصریح شده که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیر دولتی می باشد و متضمن نسخ بند 1 ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد  صحیح تشخیص می شود.

 این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                  نقل از روزنامه رسمی شماره 13145 مورخ 2/2/1369

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image