برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد.

برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد.

برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد.

رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 2/10/1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد. این رای به موجب ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                     نقل از روزنامه رسمی شماره 17165 مورخ 8/11 /1382

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image