مدارك لازم براي صدور اجراييه چك بلامحل

 

 

مدارك لازم براي صدور اجراييه چك بلامحل       

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

1-      ابتدا دارنده چك از رو و پشت چك برگشتي خود بايد فتوكپي تهيه نمايد .

2-   سپس بايد از گواهي هاي صادره از بانك كه چك مذكور بلامحل اعلام شده ، فتوكپي تهيه نمايد ( گواهي نامه كسر موجودي و گواهي نامه مطابقت امضاء )

3-   پس از آن از دارنده چك بلامحل ، بايستي كپي هاي پشت و روي چك و كپي هاي گواهينامه هاي صادره از بانك را در دادگستري تمبر و برابر اصل نمايد .

4-   در خاتمه با همراه داشتن اصل چك و اصل گواهي هاي صادره از بانك به شرح فوق و كارت شناسايي خود ، به اجراي ثبت محل مراجعه و با خريد برگ (تقاضا نامه صدور اجراييه چك ) اين برگ را تكميل و هزينه اجراييه را به صندوق ثبت پرداخت و همراه با مدارك گفته شده در بنده هاي (1)و (2) بالا آنها را به مسئول اجراي ثبت تحويل نمايد .

5-      پس از تحويل كليه مدارك فوق اجراييه ثبت ، رسيد درخواست صدور اجراييه را به دارنده چك بلامحل تسليم خواهد نمود .

 

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي

امضاء

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image