نمونه استشهاديه در خصوص حضور در دفتر خانه

 

 

نمونه استشهاديه در خصوص حضور در دفتر خانه

     

 

 

 

استشهاديه

 

از كساني كه از ساعت ........ روز ......... در محل دفتر خانه ........ واقع در ......... حاضر بودند و ملاحظه كردند كه اينجانب ............ با همراه داشتن مدارك و اسناد لازم ( يا با همراه داشتن ....... ريا پول نقد يا چك بانكي ) براي تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به ملك موضوع قولنامه مورخ ....... در آن دفتر خانه حضار بودم و تا آخر وقت اداري آقاي ......... طرف معامله در دفتر خانه حاضر  نشد ، استدعا دارم مراتب را گواهي فرمايند .

 

 

 

 

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء و تاريخ

 

 

1-      اينجانب ........... به نشاني ....... صحت مراتب فوق را تصديق مي كنم .

امضاء

 

2-      اينجانب ......... به نشاني .............. صحت مراتب فوق را تصديق مي كنم .

 

امضاء

 

 

 

 

اگر سر دفتر بپذيرد كه امضاء اين افراد را گواهي كند ، اعتبار و ارزش اين استشهاديه بيشتر خواهد شد . چه تصديق امضاآت در آن روز و در آن دفتر خانه ، خود دال بر حضور اين افراد در محل است .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image