نمونه آگهي تاسيس شركت ( سهامي خاص )

 

 

نمونه آگهي تاسيس شركت ( سهامي خاص )

    

 

شماره 3327                                                                                           18/07/1378

 

آگهي تاسيس شركت راه تجارت مهتاب (سهامي خاص )

 

خلاصه اظهار نامه و اساس نامه شركت فوق كه در تاريخ 02/05/78 تحت شماره 14196 در اين دايره به ثبت رسيده براي اطلاع عموم آگهي مي شود :

1-   موضوع شركت : امور بازرگاني صادرات و واردات – ترخيص كالا از گمركات – عقد قرارداد با شركت هاي داخلي و خارجي و شركت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي

2-      موسسين شركت : آقايان جهانشاه خاموشي – غلامرضا زين الديني – خانم الهه محمدي

3-      مدت شركت از تاريخ ثبت به مدت نامحدود .

4-      مركز اصلي شركت : مشهد خيابان ميرزا كوچك خان . بلوار ولايت  پلاك 102

5-    سرمايه شركت : مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يك صد سهم ده هزار ريالي با نام كه تمامي آن گواهي شماره 1609 مورخ 03/05/78 بانك سپه شعبه احمد آباد نقداً پرداخت گرديده است .

6-   اولين مديران شركت : آقايان غلامرضا زين الديني و جهانشاه خاموشي و خانم الهه محمدي به سمت اعضاء اصلي هيات مديره براي مدت  دو سال انتخاب گرديدند كه آقاي جهانشاه خاموشي به سمت رييس هيئت مديره و آقاي غلامرضا زين الديني به سمت نايب رئيس هيات مديره و خانم الهه محمدي به سمت مدير عامل شركت انتخاب شدند .

7-   دارندگان حق امضاء : حق امضاء كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمي و بانكي با امضاء مدير عامل و رئيس هيئت مديره  و مهر شركت معتبر خواهد بود .

8-      اساسنامه شركت  در 43 ماده و 3 تبصره به تصويب رسيده است .

9-      روزنامه خراسان جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گريد.

10-  انحلال شركت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شركت مي باشد .

11- بازرس اصلي و علي البدل : خانم فرشته خسروي به سمت بازرس اصلي و آقاي غلامرضا جعفري به سمت بازرس علي البدل شركت براي مدت يك سال انتخاب گرديدند .

 

ش . 18770

 

 

 

مسئول ثبت شركت هاي ثبت مشهد

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image