نمونه نامه (درخواست )اعلام حضور خريدار در دفتر خانه

 

 

نمونه نامه (درخواست )اعلام حضور خريدار در دفتر خانه  

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

سر دفتر محترم دفتر اسناد رسمي شماره ..........شهرستان

 

با سلام ،

احتراماً ، ضمن ارايه كپي هاي قرارداد اظهار نامه ابلاغ شده شماره ......... مورخ .......... و چك هاي بانكي شماره ......... مورخ .......... بانك ........ به مبلغ ........ ريال اعلام مي نمايد برابر قرارداد پيوست آقاي ........(فروشنده )متعهد بوده است با حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال و اخذ بقيه ثمن ، مورد معامله را تحويل اينجانب نمايد ، در اين خصوص طي اظهار نامه پيوست از وي دعوت شده در تاريخ قيد شده در آن دفتر خانه حضور يابد و سند رسمي تنظيم گردد ، اينك با اعلام آمادگي خود درخواست دارد در صورت عدم حضور فروشنده مراتب را گواهي فرمايد .

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي

امضاء

 

 

 

 

توضيح اينكه :

1-     با تسليم نامه مذكور و ثبت در دفترخانه و اخذ شماره نامه ، خريدار بايد تا پايان وقت مقرر شده در دفتر خانه حضور داشته باشد .

2-   معمولاً دفتر خانه ها تاكيد دارند تا پايان وقت اداري خريدار يا فروشنده منتظر حضور طرف خود باشد و اين ترتيب كاملاً صحيح است .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image