شكواييه زوجه (زن ) مبني بر ترك انفاق توسط شوهر

 

شكواييه زوجه (زن ) مبني بر ترك انفاق توسط شوهر   

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم دادگستري..............(مجتمع قضايي )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند :

1-   اينجانبه ............ (شاكيه دعوي ) فرزند ........ اهل و ساكن شهرستان ........... در تاريخ ........ مطابق سند نكاحيه شماره ............. تنظيمي در دفتر خانه رسمي ازدواج شماره ......... شهرستان ........ به عقد دايمي ، شرعي و قانوني و رسمي آقاي .......... در آمدم .

2-   مدت حدود ............ ماه (سال ) است كه از طرف همسرم(شوهرم ) مورد بي مهري قرار گرفته و مرا از خانه بيرون نموده است و مخارج زندگي من و فرزند مشترك ....... ساله را نيز نمي دهد .

3-   لذا ، نظر به مراتب ياد شده ، و مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) استدعاي رسيدگي ، تعقيب و صدور حكم مجازات براي نامبرده را دارم .

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (شاكيه)

امضاء

 

 

 

 

آدرس شاكي :...........................................................................................

آدرس مشتكي عنه :1-...............................................................................

 

توضيح آنكه : زني كه تمكين نداشته باشد و يا منزل شوهر خود را ترك نموده باشد ، ناشزه محسوب شده و نفقه نخواهد داشت .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image