تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب می شود.

تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب می شود.

تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب می شود.

رای وحدت رویه شماره 545 مورخ 30/11/1369 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفندماه 1360 و تبصرهذیل ماده7 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366 مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب و رای شعبه 19 دیوان عالی کشور که دعوی را غیرمالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                    نقل از روزنامه رسمی شماره 13442 مورخ 15/2/1370

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image