تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي

 

 

تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي

 

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم شعبه ........دادگاه هاي عمومي ...................

با سلام

 

احتراماً ،در پرونده كلاسه ...... اينجانب ...........فرزند ............ به استحضار مي رساند ، با توجه به اينكه محكوم عليه / محكوم عليهما پرونده آقاي / خانم .............. مطابق داد نامه شماره ............ مورخ ........... صادره از آن شعبه محترم به پرداخت مالي (مثلاً : استرداد عين يا قيمت يا مثل آن ) محكوم گرديده است ، ولي از اجراي حكم امتناع مي نمايد . لذا ، مستنداً به ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/08/1377 تقاضاي زنداني شدن نامبرده را تا زمان اجراي كامل حكم و پرداخت محكوم به اينجانب دارم .

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي(متقاضي)

امضاء و تاريخ

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image