درخواست استرداد دعوي از دادگاه (سقوط دعوي )

 

 

درخواست استرداد دعوي از دادگاه (سقوط دعوي )

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم شعبه .......... دادگاه عمومي ............

 

با سلام

 

احتراماً به استحضار مي رساند ، اينجانب ............. فرزند ............... داراي شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساكن .............. مدعي و خواهان دعوي مطروحه در آن شعبه به كلاسه  پرونده شماره ............ اقرار مي نمايم كه از دعوي مزبور عليه آقاي / خانم ............... فرزند ............ به كلي صرف نظر كرده و استرداد دعوي نموده و از دادگاه محترم تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي مطابق ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني (جديد ) را دارم .

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (خواهان )

امضاء و تاريخ

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image