صدور مجوز دادرسي فوري و دستور موقت

 

 

صدور مجوز دادرسي فوري و دستور موقت  

 

بسمه تعالي

 

اداره

دفتر

 

                                                                                                                        تاريخ .........

                                                                                                                        شماره ........

 

 

رياست محترم دادگستري استان ...............

 

با سلام

 

احتراماً ، عطف به نامه شماره ........... مورخ ............حسب اختيار تفويضي شماره ......... مورخ .......... وزارتي و به استناد مواد 312-325 قانون آيين دادرسي مدني (جديد ) اجازه داده مي شود ، در پرونده كلاسه ............. مطروحه در آن شعبه مربوط به آقاي / خانم .......... وفق مقررات قانون مذكور در مورد دادرسي فوري رسيدگي و اقدام قانوني معمول فرمايد .

 

 

 

قائم مقام رئيس كل دادگستري استان

..............................

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image