لايحه جهت تقديم قبض بابت خسارت احتمالي

 

 

لايحه جهت تقديم قبض بابت خسارت احتمالي   

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم شعبه ........... دادگاه ...........

 

با سلام

احتراماً ً به پيوست قبض رسيد سپرده بانكي به شماره .............. مورخ .............. كه بر طبق آن مبلغ ......... ريال خسارت احتمالي مقرر شده ، توديع گرديده است ، تقديم مي گردد . لذا ، صدور قرار تامين خواسته به شرح درخواست تقديمي استدعا مي شود .

 

 

 

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء و تاريخ

 

 

 

 

توضيح اينكه ، مادام كه خسارت احتمالي تعيين شده واريز نشود دادگاه به صدور قرار مبادرت نخواهد كرد . مگر در مواردي كه درخواست صدور قرار تامين خواسته مستلزم توديع خسارت نباشد .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image