به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

ترک انفاق

 

ترک انفاق

 

"شکوائیه"

 

مشخصات شاکی نام:.....................نام خانوادگی:....................نام پدر:................تاریخ تولد:..................

نشانی دقیق:.....................................................................................................................................

مشخصات مشتکی عنه نام:........................نام خانوادگی:...........................نام پدر:..............................

نشانی دقیق:......................................................................................................................................

موضوع: ترک انفاق

تاریخ وقوع جرم:......................روز:.......................ساعت:..........................محل وقوع جرم:...............

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب......................مجتمع قضائی...................دادگاه.........................

شرح ماوقع:

با سلام

احتراماً اینجانبه.........همسر شرعی و قانونی آقای......... می باشم و دارای دو فرزند مشترک دو ساله و شش ساله مدتی است که به بهانه های واهی زندگی را بر من و فرزندانم تلخ نموده روز گذشته با اهانت و فحاشی ما را از منزل بیرون و بدون داشتن سرپنانه و خرجی آواره خیابان ها شده ایم، تقاضا دارد نسبت به احضار شوهرم و تعیین تکلیف ما که فاقد هر گونه مسکن و نفقه هستیم اقدام نمائید                                                                                             نام و نام خانوادگی

                                                                                                امضاء و تاریخ

 

تذکر1:

در صورت ورود خسارت:

خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ......................ریال است بدین وسیله صدور اجرای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد:

تذکر:

دلائل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می شود:

-1شهادت شهود  2-گواهی طول درمان                                                                  نام و نام خانوادگی

                                                                                                                        امضاء و تاریخ

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image