قتل عمد

قتل عمد

 

"شکوائیه"

 

مشخصات شاکی نام:.....................نام خانوادگی:....................نام پدر:................تاریخ تولد:..................

نشانی دقیق:.....................................................................................................................................

مشخصات مشتکی عنه نام:........................نام خانوادگی:...........................نام پدر:..............................

نشانی دقیق:......................................................................................................................................

موضوع: قتل عمد

تاریخ وقوع جرم:......................روز:.......................ساعت:..........................محل وقوع جرم:...............

دادستان محترم عمومی و انقلاب.........

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب.........به آدرس.........ظرف یوم جاری فرزندم......... یا پدرم......... بر اثر ضربات چاقو یا تیراندازی توسط آقای.........در خیابان......... به قتل رسیده تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات قاتل را دارم                                                                                             نام و نام خانوادگی

                                                                                                امضاء و تاریخ

 

تذکر1:

در صورت ورود خسارت:

خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ......................ریال است بدین وسیله صدور اجرای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد:

تذکر:

دلائل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می شود:

-1شهادت شهود  2-گواهی طول درمان                                                                  نام و نام خانوادگی

                                                                                                                        امضاء و تاریخ

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image