دفتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادها برای املاک

                                                                      بسمه تعالی

صفحه :                                                         قوه قضائیه                                                                      وزارت بازرگانی                        دفتر ثبت مشاور خودرو جلد.......

                     سازمان ثبت اسناد و املاک کشور                                  مجمع امور صنفی توزیعی- خدماتی

                   اداره کل امور اسناد و سردفتران                                       اتحادیه صنف مشاورین املاک           مشاور خودرو شماره ..........

                                                                 دفتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادها

شماره ترتیب

شماره سریال و تاریخ قرارداد

تاریخ ورود به دفتر

فروشنده  موجر       انتقال دهنده  طرف اول

خریدار مستاجر  انتقال گیرنده طرف دوم

نوع و موضوع قرارداد

ثمن معامله

حق الزحمه مشاور

محل امضاء

ملاحظات

فروشنده/موجر انتقال دهنده طرف اول

خریدار/ مستاجر انتقال گیرنده طرف دوم

مشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image