نمونه پروانه تخصصي مشاورين امـلاك

 

 

 

 

 

محل الصاق

عكس مشاور

 

شماره پرونده ........................................                                   جمهوري اسلامي ايران

تاريخ صدور ..........................................                                        قوه قضائيه

استان .....................................................                         سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

حوزه ثبتي .............................................                           پروانه تخصصي  مشاورين امـلاك

 

 
   

 

 

 

 

 

 

باستناد قانون راجع به دلالان مصوب 8 اسفند 1317 با اصلاحيه های بعدی و بند« ت » ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  مصوب 1380 با اصلاحيه های بعدی و دستورالعمل اجرائي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو مصوب 16/4/1384 رئيس قوه قضائيه      صلاحيت فنی : آقاي / خانم .......................................................................  فرزند .............................      به شماره شناسنامه  ................................... و شماره ملي ................................................. متولد .................................... صادره از ..........................................  بعنوان مشاوراملاک درجه  ................... در ............................................................  حوزه ثبتي ..................................... تأييد مي گردد.

 

 

مدير کل ثبت اسناد و املاک استان                                                                                                                                                  

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image