به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

نمونه قرار داد پیش فروش

 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل امـور اسنــاد و سردفتـران

 

وزارت بازرگاني

مجمع امور صنفي توزيعي ـ خدماتي

اتحاديه صنف مشاورين املاک

 

 

 

       
 

شماره سريال  .........................

مشاور املاک شماره ...................

حوزه ثبتي ...............................

 
 

خلاصه اين قرارداد در صفحه .................... دفتر ثبت مشاور ، جلد .......... به شماره .................... در تاريخ      /    /    13  ثبت شده است

 

 

 

 
   

 

 

 ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- فروشنده  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ..........................صادره از ....................... کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن

 ...........................................................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ......................................

     2-1- خريــدار  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه..........................

صادره از ................................کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ..................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ......................................

ماده 2: موضوع قرارداد

     عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرايط مورد توافق طرفين و انتقال آن طبق مقررات به خريدار در برابر دريافت عوض معلوم .

ماده 3: مشخصات مورد قرارداد

     1-3- .................... دانگ احداثي در پلاک ......................... به مساحت  ....................... متــرمربع ، اختصاصي ................ ضلع .................       طبقه ................... داراي نقشه و پلان ...................... که مشخصات مورد معامله تماماً به اطلاع خريدار رسيده است .

     2-3- مشخصات مورد معامله از حيث مصالح مورد استفاده ، لوازم و منصوبات و ساير موارد به شرح پيوست اين قرارداد است ، که به امضاي طرفين رسيده و جزء لاينفکي از اين قرارداد خواهد بود .

     تبصره : تغيير مشخصات ساختماني با تراضي طرفين بلامانع خواهد بود .

ماده 4 : قيمت مورد معامله

     قيمت مورد معامله از قرار هر متر مربع .......................................... ريال که جمعاً ....................................................... ريال تعيين گرديد که به صورت نقدي يا مبلغ ............................................................ ريال نقداً و باقيمانده قيمت

.................................................... ريال ،            طي ................................. قسط ، هر يک به مبلغ ......................................................... ريال به تاريخ     /    /    13 طي چک / چکهاي   شماره ................................................................................................ پرداخت خواهد شد .

ماده 5 : تسليم مورد معامله

     فروشنده مکلف است مورد معامله را حداکثر تا تاريخ     /    /    13 با توجه به شرايط مقرر در قرارداد ، احداث ، تکميل و به خريدار تسليم نمايد .

ماده 6 : شرايط و آثار قرارداد

     1-6- فروشنده مکلف است قبل از عقد قرارداد پيش فروش نسبت به اخذ مجوز ساخت از شهرداري و مراجع ذيصلاح ديگر اقدام نمايد . مجوز مذکور پيوست قرارداد بوده و جزء لا ينفکي از قرارداد خواهد بود .

     2-6- فروشنده مکلف است کليه ضوابط و مقررات و نظامات دولتي و آيين نامه هاي مربوطه از قبيل اخذ پروانه ساختماني ، تراکم ، پايان کار و غيره را رعايت کند .

     3-6- فروشنده مکلف است کليه آيين نامه هاي مهندسي مربوط به ساخت و مقاوم سازي در برابر زلزله را رعايت نمايد .

     4-6- فروشنده مکلف است بعد از تکميــــل مورد معامـله و تحقــق شرايط ماده 4 جهت تنظيم سنـد رسمـي انتقال بنام خريدار در تاريخ      /    /    13 در دفتر اسناد رسمي شماره ..................................... واقع در .......................................................................... حاضر گردد .

    

تبصره: درصورت عدم حضور هر يک از طرفين و عدم ثبت معامله به هر علت سردفتر گواهي عدم حضور را با ذکر مورد صادر خواهد کرد .

     5-6- اگر مورد معامله بعد از احداث از نظر متراژ زيادت و نقصاني در حد عرف داشته باشد ارزش مساحت اختلافي بر اساس قيمت هر  متر مربع بين طرفين محاسبه خواهد شد در صورتيکه اين زيادت و نقصاني غير متعارف باشد وجود داشته باشد خريدار علاوه بر اختيار فسخ قرارداد مي تواند ارزش به روز مورد معامله را از فروشنده دريافت نمايد .

     6-6- اين قرارداد ، فروشنده را از هر گونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دليل به غير خريدار منع مي کند ، در صورت تخلف و انتقال به غير ، به عنوان فروش مال غير تلقي و فروشنده مکلف است نسبت به جبران کليه خسارات وارده به خريدار اقدام نمايد .

     7-6- فروشنده مکلف است تا قبل از تاريخ مقرر براي تنظيم سند کليه مجوزها و مدارک لازم براي تنظيم سند رسمي از قبيل مفاصا حساب مالياتي ، شهرداري و غيره را اخذ نمايد .

     8-6- قيمت مورد معامله قطعي بوده و به هيچ عنوان از قبيل بالا رفتن قيمت مصالح و يا ساير هزينه ها قابل افزايش نمي باشد .

     9-6- فروشنده مکلف است در صورت تخلف و تأخير در اجراي تعهدات مبني بر تنظيم سند رسمي و تحويل مورد معامله به ازاي هر روز تأخير معادل مبلغ .......................................... ريال به عنوان خسارت تأخير در اجراي تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد ، اين خسارت مانع از الزام متعهد به انجام تعهد اصلي نيست .

     10-6- در صورتيکه خريدار ثمن مورد معامله مذکور در ماده 4 را پرداخت ننمايد يا ترتيبي جهت پرداخت بقيه اقساط ندهد به ازاي مبلغ باقيمانده  ............................ درصد به عنوان خسارت ديركرد مكلف به پرداخت به فروشنده خواهد بود .

     11-6- در صورتيكه پس از تحويل مورد معامله در يك دوره سه ماهه كه بعنوان تحويل موقت مي باشد ، معايبي در مورد معامله حادث شود كه ناشي از افراط و تفريط خريدار نبوده باشد ، فروشنده مكلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نمايد .

     12-6- فروشنده مكلف به بيمه نمودن كارگران و كاركنان در قبال حوادث كارگاهي بوده و در صورت ايراد خسارت مكلف به جبران آن خواهد بود . بديهي است در مورد خسارت ناشي از اين بند خريدار هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت .

     13-6- فروشنده مكلف است مشخصات مورد معامله و نقشه تفصيلي ساخت را روشن و بدون ابهام به خريدار تفهيم و آن را اجرا نمايد . در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرايط و اوصاف قرارداد مشاور املاک بعنوان داور مرضي الطرفين اعلام نظر خواهد نمود .

     14-6- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و شهرداري بعهده فروشنده و هزينه حق الثبت و حق التحرير بعهده ....................... ميباشد.     

ماده 7

     كليه خيارات به تراضي طرفين در اين قرارداد اسقاط گرديد .

ماده 8

     در صورتيكه مورد معامله داراي وام بانكي باشد و خريدار بخواهد از تسهيلات بانكي استفاده نمايد ، مخارج تنظيم سند رهني بانك وام دهنده بعهده ............................. خواهد بود .

ماده 9

     حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان ..................................................... به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ .......................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 10       

     اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 در دفتر مشاور املاک به نشاني

............................................................................................................ در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاک مكلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم و نسخه سوم را در دفتر بايگاني نمايد و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان مي باشند .

ماده 11

     موارد حقوقي و فنی اين قرارداد و ضمائم آن مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .         

 

توضیحات ( نوع مصالح ذکر شود )

............................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................

  نام و نام خانوادگي کارشناس حقوقي

 

                   
   

با احراز هويت طرفين قرارداد و اصالت مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين قرارداد به تائيد و گواهي اينجانب مي رسد .

مهر و امضاء مشاور املاک

 
 

نام و نام خانوادگي

شهود

 
 

نام و نام خانوادگي

خريدار

 
 

نام و نام خانوادگي

فروشنده

 
   
 
 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image