به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

بيع قطعي موضوع ماده 338 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيع قطعي – با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه و تحويل نمودن

 

فروشنده :خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

خريدار: خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد معامله : تمامت شش دانگ يك باب ساختمان مشتمل بر يك باب خانه مسكوني و يك باب مغازه احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت                    متر مربع داراي پلاك                   فرعي
از                اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                         فرعي از اصلي مرقوم واقع در
اراضي               بخش             ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند ماليكت شماره                  
مورخ                  صفحه    جلد         به شماره چاپي                صادره به نام بايع و انتقالي از دولت جمهوري اسلامي ايران (به نمايندگي اداره كل زمين شهري استان تهران به عنوان معوض ) و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه كل و اعيان بدون استثناء وبه انضمام كليه حقوق ناشي از برق به شماره پرونده                          و آب شماره اشتراك               و گاز شهري شماره شناسايي                    منصوبه هاي در آن اعم از حق اشتراك ها و ودايع احتمالي مربوطه و به انضمام كليه حقوق فروشنده ناشي از سر قفلي و حق كسب و پيشه يا تجارت در محل تجاري و كسبي مزبور بدون استثناء .

 

قيمت : مبلغ                                        ريال رايج تماماً و نقداً تسليم فروشنده گرديده با قراره .

كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرجند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري شده .

خريدار با رويت مبيع ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول معامله نمود . منافع مورد معامله قبلاً به كسي واگذار نشده و با قرار مورد معامله تماماً در تصرف فروشنده مي باشد كه ضمن العقد لازم حاض ر ، فروشنده متعهد و ملزم گرديده مورد معامله را تماماً و سالماً در تاريخ                                  ماه            تخليه نموده و طي يك برگ قبض رسمي صادره اين دفتر در همان تاريخ تحويل خريدار نمايد و نيز براي هر روز عدم تخليه و تحويل از تاريخ مزبور متعهد و ملزم به پرداخت مبلغ                  ريال روزانه به عنوان خسارت تاخير در تخليه و تحويل  و به عنوان وجه التزام به خريدار مي باشد و خريدار حق دارد از تاريخ سررسيد مزبور لغايت مدت 10 روز از طريق اين دفتر خانه جهت صدور اجراييه براي تخليه و تحويل و وجه التزام مذكور عليه فروشنده اقدام نمايد والا بايد به دادگاه صالحه رجوع كند هم چنين فروشنده متعهد به تاديه و تسويه حساب بدهي هاي آب و برق و گاز مزبور تا روز تخليه و تحويل مي باشد در غير اين صورت خريدار مي تواند آن را تاديه و سپس با ارائه قبوض مثبته از فروشنده وصول نمايد .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به خريدار تذكر داده شده و مع الوصف خريدار مسئول شناسايي فروشنده گرديد.

ضمن العقد شرط شده كه خريدار يا قايم مقام وي حق دارد چنانچه در هر قسمت از متن و مفاد و يا در هر يك از مستندات اين سند سهو قلم يا اشتباه بيني رخ داده باشد با ارائه و تطبيق مدارك ، ضمن تنظيم و امضاء اقرار نامه هاي رسمي اصلاح و رفع اشتباه نمايد .

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                                 تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                     تهران

3- گواهي پايان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خريدار و سطح شهر طبق سند ابتياعي و نوسازي شماره                       شهرداري منطقه                       تهران

4- گواهي بيمه شماره                    سازمان تامين اجتماعي شعبه                تهران

5- مفاصاي عوارض كسب شماره                              شهرداري مزبور

6-با لحاظ عدم ساقه كسب در مغازه بنا به اقرار طرفين از اتحاديه مربوطه موافقت نامه اي اخذ نشده است .

 

 

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيع قطعي – با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه و تحويل نمودن

 

فروشندگان  :خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   2- خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                  

(بالمناصفه و الاشاعه نسبت به مورد معامله ) و متناصفاً نسبت به طلب ذيل الذكر و ساكنين :

 

 

 

خريدار: خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد معامله : تمامت شش دانگ يك باب خانه مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به
مساحت              متر مربع داراي پلاك                      فرعي از                     اصلي مفروز و مجزي شده ازپلاك                    فرعي از اصلي واقع در اراضي                      بخش                     ثبتي تهران محدوده و موارد ثبت دو طغري سند مالكيت شماره                            مورخ                     صفحات وجلد                 به شمارات چاپي             و                   صادرات به نام فروشندگان انتقالي ازخانم / آقاي                      به موجب سند شماره                  مورخ                   دفترخانه شماره                    تهران با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان با برق شماره پرونده                    و آب شماره اشتراك                       و گاز شهري شماره شناسايي                          منصوبه هاي در آن اعم از حق الاشتراك ها و ودايع احتمالي مربوطه .

 

قيمت : مبلغ                                        ريال رايج كه مبلغ                  ريال از آن نقداً و في المجلس تسليم فروشندگان گرديده باقرار آنان و مابقي را كه مبلغ                            ريال است بر ذمه خريدار دين ثابت است كه در تاريخ                               ماه هزار و سيصد و                        شمسي طبق همين سند به فروشندگان بپردازد .

كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و به ظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديد.

منافع مورد معامله قبلاً به كسي واگذار نشده و خريدار با رويت مبيع ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ريال بول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به خريدار تذكر داده شده و مع الوصف خريدار مسئول شناسايي فروشندگان گرديد.

ضمن العقد شرط شده كه خريدار يا قائم مقام وي حق دارد چنانچه در هر قسمت از متن و مفاد و يا در هر يك از مستندات اين سند سهو قلم يا اشتباه بيني رخ داده باشد با ارائه و تطبيق مدارك ، ضمن تنظيم و امضاء اقرار نامه هاي رسمي اصلاح رفع اشتباه نمايد .

شمول رهن : خريدار جهت تامين دين موضوع مابقي ثمن معامله فوق تمامت مورد معامله را طي مدت مرقوم نزد فروشندگان با الزامات ذيل در رهن قرار داده :

1-      فك رهن نگردد مگر با اداي تمامت دين مرقوم و پرداخت قسمتي از دين موجب فك قسمتي يا تمام مورد رهن نخواهد بود .

2-   مادامي كه فك رهن نشود راهن حق هيچ گونه معامله حتي به صور : صلح حقوق و وكالت و اجاره و غيره را نسبت به مورد رهن و به هيچ صورت ولو به طور مشاع يا مفروز ، جزئاً يا كلاً ندارد .

3-      ايجاد و احداث اعياني هاي بعدي و تاسيسات و خدمات جديد در مورد رهن جزء مورد رهن خواهد بود .

4-   مرتهنين حق دارند جهت وصول تمام يا هر قسمتي از طلب مرقوم خود عليه راهن يا رهينه اجراييه صادر كننده و رجوع به هر يك مسقط حق رجوع به ديگري حتي در مراحل اجرايي نخواهد بود .

5-   راهن ضمن العقد و ضمن عقد خارج لازم انعقاد يافته شفاهي في مابين خود با مرتهنين بنا به اقراره مرتهنين را منفرداً يا متفقاً (با الزام به رعايت نصفت ) وكلاي وكيل بلا عزل خود را از تاريخ زير به مدت پنجاه سال شمسي با حق توكيل به غير ولو مكرر قرار داده كه مرتهنين جهت مطالبات خود ناشي از اين سند و صرفاً بنا به تشخيص و اعلام خود نسبت به فروش مورد رهن ضمن فك اين رهن به هر قيمت و با هر شرط و الزام به هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو به خود اقدام نموده و اخذ بها و خالص بهاي آن را بابت مطالبات مرقوم خود پاياپاي نموده و چنانچه زيادتي داشته زيادت را به راهن مسترد نموده و در صورت نقيصه حق وصول مابه التفاوت را از راهن دارند و در اين راستا مرتهنين (وكلاء )حق مراجعه به ادارات دولتي و شهرداري و موسسات وابسته جهت اخذ مجوز ها و گواهي ها حتي گواهي پايان كار و مفاصا حساب ها و پاسخ استعلاميه ها و پرداخت هزينه هاي قانوني و تعهد تخليه و تحويل مورد معامله در زمان مناسب و سپردن تعهد پرداخت وجه التزام متناسب روزانه جهت تامين تخليه و تحويل به موقع بنا به تشخيص خود و همچنين در صورت عدم دسترسي به سند مالكيت درخواست و دريافت اخذ المثني سند مالكيت و اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرجند فاحش و تنظيم و امضاء اسناد رسمي مربوطه حتي اصلاحيه هاي احتمالي بعدي دارا مي باشد وبنابراين راهن  حق عزل يا بركناري وكلاي مرقوم و يا حق ضم امين و يا تعيين ناظر و همچنين حق هرگونه اعمال مغاير با مفاد متن اخير را ضمن العقو فوق الذكر در مدت 50 سال موصوفه از خود ساقط كرده است بديهي است بعد از تسويه حساب راهن (بدهكار )در مورد اين سند با بستانكار (مرتهنين) قبل از اجراي اين وكالت نامه كه نهايتاً رهينه از رهن خارج خواهد شد وكالت مزبور نيز به خودي خود منتفي و ملغي الاثر مي باشد .

6-      وكالت مندرج در شق پنجم مزبور بعد از فوت هر يك از مرتهنين با توجه به ماده 777 قانون مدني با ورثه وكيل متوفي معتبر خواهدبود .

7-   مورد رهن قبل از رهن آني مرتهنين ثانياً به تصرف راهن داده شده تا طي آن مدت به رايگان از آن استيفاي منافع نمايد و صيغه رهن به قرار جاري گرديد .

 

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                                 تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                       تهران

3- گواهي پايان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خريدار و سطح شهر طبق سند ابتياعي و نوسازي شماره                       شهرداري منطقه                         تهران

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري

 

 

طرف اول قرارداد (فروشنده ): خانم / آقاي : ......................فرزند آقاي ..............
داراي شناسنامه شماره ...........................................................................................صادره از ..................متولد ................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (خريدار ) : خانم / آقاي : ........................فرزند آقاي .........................
داراي شناسنامه شماره .................................................................................................صادره از ...................متولد ......................ساكن : ............................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد :  فروش تمامت شش دانگ يك دستگاه اتومبيل سواري از نوع ................مدل ........داراي شاسي شماره ................... و موتور شماره ...........و به شماره شهرباني ..............با تمامي متعلقات  و منضمات منصوبه در آن بدون استثنا ابتياعي فروشنده به موجب سند قطعي شماره ................
مورخ     /   /   13 دفتر خانه شماره .......تهران كه داراي دفترچه مالكيت شماره ........صادره از اداره راهنمايي و رانندگي  شهرستان ............ مي باشد .

مبلغ قرارداد : مبلغ ..............ريال مي باشد كه تماماَ و نقداَ تسليم فروشنده گرديده با قراره كافه خيارات خصوصا خيار غبن هرچند فاحش از متابعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديده و خريدار با رويت مورد معامله و وقوف كام از مشخصات و احراز كميت و كيفيت آن ،‌قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود .

تذكاريه :

1-  ماليات نقل و انتقال به موجب قبض شماره .................به بانك ملي شعبه .......تاديه شده و گواهي عدم تخلف به شماره ............رويت گرديد و مفاصاي عوارض شهرداري به موجب فيش شماره .......ملاحظه و كليه اوراق  و مدارك تحصيل خريدار شده است .

2-  فروشنده ضمن العقد خارج لازم متعهد به جبران غرامات وارده بر خريدار علاوه بر رد ثمن معامله در صورت كشف فساد در مورد معامله از تاريخ زير به مدت 10 سال شمسي گرديد .

 

 

محل امضاء طرف اول ( فروشنده)                                      محل امضاء طرف دوم (خريدار) :

 

تاريخ انجام معامله :....................

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(فروش قطعي يك باب خانه مسكوني )

 

 

طرف اول قرارداد (فروشنده ): خانم / آقاي : ......................فرزند آقاي ..............
داراي شناسنامه شماره .............................................................................................صادره از ..................متولد ................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (خريدار ) : خانم / آقاي : ........................فرزند آقاي .........................
داراي شناسنامه شماره .................................................................................................صادره از ...................متولد ......................ساكن : ............................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد :  شش دانگ يك باب ساختمان مسكوني احداثي به مساخت .....................متر مربع داراي‌پلاك .................فرعي از ...................اصلي................واقع در تهران بخش .............ثبتي  و به نشاني .....................................................................................................................................................................................................................محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره .....................مورخ      /    /   13صفحه ...........جلد ..........به شماره چاپي ..........صادره به نام خانم / آقاي ....................انتقالي مع الواسطه به فروشنده طبق سند رسمي شماره .........مورخ ........دفتر خانه ...... تهران وبا جميع توابع شرعيه ولواحق عرفيه آن بدون استثناء عرصتاً و اعياناً به انضمام برق به شماره پرونده ....و آب به شماره اشتراك ........و گاز شهري به شماره شناسايي ........و يك رشته تلفن به شماره ......منصوبه هاي در آن اعم از حق الاشتراك ها و ودايع احتمالي مربوطه .

مبلغ قرارداد(قيمت مورد معامله) : مبلغ ..............ريال كه مبلغ ...........ريال از آن طي چك شماره .........مورخ .............عهده حساب جاري .... بانك ................ شعبه .............. تسليم فروشنده گرديده و ما بقي كه مبلغ ............... ريال است ذمه خريدار دين ثابت است كه در تاريخ .......و همزمان با تنظيم و امضاء‌سند رسمي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه به فروشنده بپردازد .

كافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش از متعابعين اسقاط گرديده و به اظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري شده است .

منافع مورد معامله قبلاً به كسي واگذار نشده وبا قرار مبيع در تصرف فروشنده است كه متعهد گرديده مورد معامله را در تاريخ     /   /   13 صحيحاً و سالماً تخليه كرده و در مقابل اخذ رسيد به خريدار تحويل دهد و در صورت عدم تحويل به موقع ،‌فروشنده ملزم به تاديه روزانه مبلغ . ريال به عنوان خسارت تاخير تخليه و تحويل و وجه التزام به خريدار مي باشد و خريدار محق به مراجعه از طريق مراجع رسمي جهت تخليه و تحويل مبيع و وصل وجه التزام مزبور از تاريخ سررسيد مرقوم مي باشد و فروشنده اقرار نمود كه افراد ممنوع المعامله نمي باشد .

 

شروط :

1-  كليه ماليات ها و ماليات نقل و انتقال و عوارض شهرداري به عهده فروشنده و هزينه محضر اعم از
حق الثبت و حق التحرير و بهاي اوراق به عهده طرفين است .

2-  تاريخ و ساعت حضور در دفتر خانه جهت تنظيم سند رسمي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه ساعت ..........صبح روز ... مورخه ......ماه هزار و سيصد و ............13 شمسي و در دفتر خانه اسناد رسمي شماره ............واقع در تهران در خيابان ........ مي باشد كه طرفين ملزم به حضور در آن و اجرا ي مفاد متن اين قرارداد مي باشد .

3-  دريافت مفاصا حساب هاي مالياتي و عوارض و اخذ پاسخ استعلاميه هاي دفتر خانه  و ساير مجوزات مربوطه و ارائه آن به دفتر خانه مزبور قبل از وقت حضور فوق الذكر با فروشنده است .

4-  بنا به مالكيت خريدار كه طبق اين مبايعه نامه قطعيت يافته خريدار حق انتقال مورد معامله را جزاً يا كلاً دارد بنابراين نسبت به مورد انتقال اخير الذكر قائم مقام خريدار مالكيت خواهد داشت كه طبيعتاً متعهد به اجراي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه در قسمتي كه مالكيت او محرز گرديده باشد .

5-  طرفين اعم از فروشنده و خريدار ضمن عقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم كه با قرار عقد خارج لازم في مابين آنان به طور شفاهي منعقد شده متعهد و ملزم به اجرا تمامي مفاد اين مبايعه قطعيه گرديده و مي باشد .

6-  تاديه بدهي هاي احتمالي ناشي از آب و برق و تلفن و گاز منصوبه تا روز تخليه و تحويل به عهده فروشنده است والا خريدار حق دارد آنرا پرداخته وبا رائه قبوض مثبته از فروشنده مطالبه وصول كند

7-    ضمان درك از تاريخ زير لغايت پنجاه سال شمسي به عهده فروشنده است .

اين مبايعه نامه در دو نسخه متحد المتن و متحد الاعتبار تنظيم و امضاء‌شده و مبادله گرديده  است .

 

 

 

 

محل امضاء طرف اول ( فروشنده)                                      محل امضاء طرف دوم (خريدار) :

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(بيع قطعي ملك )

 

 

فروشنده :نام : ...................نام خانوادگي ...............................فرزند ..............
داراي شناسنامه شماره ...................................................................صادره از ................به نشاني: .....................................................................................................................................................................................................................

خريدار : نام  : .......................نام خانوادگي:.................................فرزند:.........................
داراي شناسنامه شماره .............................................................................................صادره از ...................متولد ......................نشاني : ............................................................................................................................................................................................................مورد معامله  :  تمامي شش دانگ يك باب آپارتمان /يك دستگاه آپارتمان كه مشخصات ثبتي آن به قرار زير و محل وقوع آن ...................است .

 ‌پلاك .فرعي................. از اصلي................اراضي بخش ............به مساحت ...................( فتوكپي سند مالكيت شماره ............ كه كليه اوراق آن ممضي به امضاء‌فروشنده است اخذ و تسليم خريدار شد مشخصات تفصيلي مورد مطالعه در فتوكپي مذكور مضبوط و مورد قبول طرفين است )

مورد معامله :داراي آب ،‌(با شماره پرونده ...............) برق ،‌( با شماره اشتراك ..............) تلفن ،‌به شماره يا شماره هاي ..........................،‌گاز شهري به شماره ......... مي باشد . اعيان مصوبه در مورد معامله كه جز مبيع است به قرار ذيل است :

كولر ............دستگاه – لوستر سقفي ........ عدد – دستگاه تصفيه آب استخر – دستگاه برق  اضطراري ..............و........

ثمن معامله كلاً معادل ......... ريال مي باشد كه مبلغ ...... آن طي چك شماره .................... مورخ ................. از حساب جاري .... بانك ........... به فروشنده پرداخت شد و مابقي معادل ............. ريال به ترتيب و در مواعدي كه در اين سند آمده است به فروشنده تاديه خواهد شد .

شروط  و توضيحات :

1-    صيغه شرعي بيع بين طرفين جاري شد و اسقاط كافه خيارات منجمله غبن (ولو به اعلي درجه ) از طرفين به عمل آمد

2-  به منظور انجام تشريفات ثبتي بيع انجام شده ،‌طرفين متعهد شدند كه راس ساعت .............صبح روز ............مورخه    /   /  13 در دفتر خانه شماره ...... تهران واقع در خيابان .....
 شماره............. طبقه حاضر شوند .

3-  فروشنده مكلف است نسبت به اخذ و تهيه مفاصاها و واهي ها و مدارك و اسناد لازم براي ثبت معامله اقدام كند و در روز موعود با در دست داشتن كليه مدارك و اسناد وبا تهيه كليه مقدماتي كه به او مربوط مي شود در دفتر خانه حاضر شود . حضور بدون همراه داشتن مدارك از نظر ترتيب آثار موضوع اين سند ،‌در حكم عدم حضور خواهد بود .

4-    خريدار مكلف است در روز و ساعت موعود با همراه داشتن تتمه ثمن در دفترخانه حاضر شود .

5-    تسليم و تحويل مبيع حين ثبت معامله انجام خواهد شد .

6-  هر يك از طرفين كه در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشوند و يا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را كه مربوط به اوست فراهم نياورد مكلف است مبلغ ........... ريال بابت جريمه عدم حضور به موقع به طرف ديگر بپردازد . اين جريمه بدل اصل تعهد نيست و پرداخت آن لطمه اي به اصل معامله انجام شده نمي زند و طرف پرداخت كننده را نيز از انجام تعهداتش بري نمي سازد .

7-  هر يك از طرفين پس از حضور در دفترخانه ،‌در صورتيكه طرف مقابل حاضر نشود بايد مراتب را كتباً به سر دفتر اعلام كند و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفتر خانه ثبت كند . فروشنده كپي كليه اسناد را كه آماده كرده ضميمه نامه مذكور خواهد كرد و خريدار در صورتيكه ثمن به صورت چك بانكي باشد قتوكپي چك يا چك ها را ضميمه خواهند نمود . اگر ثمن وجه نقد باشد بايد به رويت سر دفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب درنامه مورد اشاره درج شود

تبصره : انجام موارد فوق از طريق تامين دليل نيز بلامانع است .

8-  فروشنده مكلف است آخرين قبوض آب و برق و تلفن و گاز را در دفتر خانه به خريدار تحويل دهد . پرداخت اين وجوه تا تاريخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود .

9-  در صورتيكه خريدار براي ثبت معامله در دفتر خانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت وبا اعلام مراتب عدم حضور خريدار به دفتر خانه مي تواند معامله را فسخ و مبيع را به هر كس ديگري كه بخواهد منتقل كند . در اين حالت وجه پرداختي به كسر مبلغ موضوع شق 6 وي مسترد خواهد شد . اين فسخ صرفاً با اعلام مراتب به خريدار ،‌از طرق مقتضي محقق مي شود و نيازي به مراجعه به مراجع قضايي  نخواهد بود .

10-          در صورتيكه يكي از طرفين به علت تخلف طرف ديگر به منظور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طريق طرح دعوي در دادگستري اقدام كند پرداخت كليه هزينه اي قانوني دعوي اعم از هزينه اي دادرسي و حق الوكاله و غيره بر عهده طرف مستنكف خواهد بود .

11-          در صورت استنكاف فروشنده از حضور در دفترخانه ،‌در تاريخ تعيين شده براي حضور تا زماني كه سند رسمي انتقال تنظيم و مورد معامله به خريدار تحويل داده شود (هر كدام كه دير تر تحقق يابد ) فروشنده بايد بابت هر روز تاخير مبلغ ............ ريال به خريدار بپردازد . تعلق اين وجوه تا انجام دو مورد فوق الذكر ادامه خواهد يافت ولو اين كه مبلغ آن از كل ثمن فراتر رود . اين مبلغ غير از مبلغي است كه به موجي بند 6 از شروط و توضيحات مقرر شده است .

اين قرارداد كه دربردارنده بيع قطعي شرعي و تعهد متاعبين به حضور در دفترخانه و انجام تشريفات شكلي و انوني واقع شده است ،‌با توجه به مادتين 338 و339 قانون مدني و ماده 10 همان قانون در تاريخ .......... بين طرفين امضاء‌ و مبادله شد . اين سند مشتمل بر ...... نسخه هر نسخه شامل ............... صفحه وبا اعتبار واحد است .

 

 

 

محل امضاء ( فروشنده)                                                       محل امضاء (خريدار) :

 

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(بيع قطعي يك باب ساختمان و يك باب مغازه )

 

 

طرف اول قرارداد (فروشنده) :خانم /آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .....................................................................صادره از ................به نشاني: .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (خريدار ): خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ..........................................................................................صادره از ...................متولد ......................نشاني : ............................................................................................................................................................................................................موضوع قرارداد  :  تمامي شش دانگ يك باب ساختمان مشتمل بر يك باب خانه مسكوني و يك باب مغازه احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت ........................متر مربع داراي  ‌پلاك .فرعي. از ................ .اصلي. مفروز و انتزاعي از پلاك ..............فرعي از اصلي مرقوم واقع در .اراضي ....................بخش ...........ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت  سند مالكيت شماره .....................مورخ      /     /     13 صفحه.............جلد .................به شماره چاپي .....................صادره به نام بايع با جميع توابع شرعيه  ولواحق عرفيه آن اعم از عرصه كل و اعيان بدون استثناء و به انضمام كليه حقوق ناشي از برق و شماره پرونده ..............و آب شماره اشتراك .................و گاز شهري شماره شناسايي ..........................منصوبه هاي در آن اعم از حق الاشتراك ها و ودايع احتمالي مربوطه و به انضمام كليه حقوق فروشنده ناشي از سرقفلي و حق كسب و پيشه يا تجارت در محل تجاري و كسبي مزبور
 بدون استثناء‌. .

مبلغ قرارداد : مبلغ ............ ريال رايج كه تماماً و نقداً تسليم فروشنده گرديده باقرار كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري شده .

خريدار با رويت مبلغ مبيع ،‌وقوف كامل از محل وقع ،‌حدود و مشخصات ،‌قبول معامله نمود .

منافع مورد معامله قبلا ًبه كسي واگذار نشده وبا قرار مورد معامله تماماً در تصرف فروشنده است كه ضمن العقد لازم حاضر ،‌فروشنده متعهد و ملتزم گرديده مورد معامله را تماماً و سالماً در تاريخ ................ماه هزار و سيصد و .......شمسي تخليه نموده در همان تاريخ تحويل خريدار نمايد ونيز براي هر روز عدم تخليه و تحويل از تاريخ مزبور متعهد و ملتزم به پرداخت مبلغ ......................ريال روزانه به عنوان خسارت تاخير در تخليه  و تحويل و وجه التزام به خريدار مي باشد و خريدار حق دارد از تاريخ سر رسيد مزبور لغايت به مدت 10 روز براي تخليه و تحويل و وجه التزام مذكور عليه فروشنده در دادگاه صالحه اقدام نمايد ،‌همچنين فروشنده متعهد به تاديه و تسويه حساب بدهي هاي آب و برق و گاز مزبور تا روز تخليه و تحويل مي باشد در غير اينصورت خريدار
مي تواند آنرا تاديه و سپس با ارائه قبوض مثبته از فروشنده وصول كند .

 

 

         

محل امضاء ( فروشنده)                                                                     محل امضاء (خريدار) :

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني  )

 

 

طرف اول قرارداد (فروشنده) :خانم /آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (خريدار ): خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره .................................................................................................صادره از ...................متولد ......................نشاني : .............................................................................................................................................................................................................موضوع معامله   :  تمامي سه دانگ از شش دانگ يك باب خانه پلاك واقع در بخش 17 ثبتي شهرستان ...........محدوده و مورد ثبت سند مالكيت  شماره .............مورخ ...............صفحه ...........جلد .........فاقد شماره چاپي صادره به نام فروشنده با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه و اعيان بدون استثناء‌ و بانضمام قدر الحصه از برق به شماره پرونده ...................و آب به شماره اشتراك ...................و گاز شهري به شماره شناسايي .............و منصوبه هاي در آن وبا قيد اينكه آقاي :...................فرزند .............. صادره .................متولد .................. ساكن :.......................................................نيز به عنوان مالك سه دانگ مشاع ديگر و به عنوان شفيع با التفات به سند  مالكيت شماره .......................
مورخ     /    /    13 صفحه  ................جلد ........ فاقد شماره چاپي با امضاء اين سند حق شفعه را در انجام اين معامله اسقاط و از آن صرف نظر نمود .

مبلغ قرارداد : مبلغ ............ ريال رايج كه تماماً و نقداً به فروشنده تاديه و تسليم شده است .

كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديد.

 

         

محل امضاء ( فروشنده)                                                           محل امضاء (خريدار) :

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(خريد ساختمان نيمه ساخته ،‌در حال احداث )

 

 

1-(فروشنده) :خانم /آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ............................................به نشاني: .................................................................................................................................................................................................................................................................

2-(خريدار ): خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:........................................
داراي شناسنامه شماره .....................................................................................صادره از ...................متولد ......................نشاني : ............................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد : تمامي شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت .................. متر مربع داراي پلاك ..................فرعي از ............... اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ................فرعي از اصلي مزبور واقع در اراضي ............... بخش ................ ثبتي تهران به حدود مندرج در اظهار نامه ثبتي مربوط ،‌با جميع توابع شرعيه ولواحق عرفيه آن بدون استثناء ‌اعم از عرصه و اعيان و يك حلقه چاه آب حفر شده در آن با برق به شماره پرونده ............منصوبه .

مبلغ قرارداد : مبلغ .......... ريال رايج كه تماماً و نقداً تسليم فروشنده گرديده باقراره كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و به اظهار ضيغه مبايعه قطعيه جاري شده

منافع مورد معامله قبلاً به كسي واگذار نشده و خريدار با رويت مبيع ،‌وقوف كامل از محل وقع ،‌حدود و مشخصات ،‌جرياني بودن ثبت ملك ،‌قبول و اقرار به تصرف و قبض معامله نمود .

فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد  خارج لازم ( كه با قرار عقد خارج لازم مزبور شفاهاً بين متعاملين منعقد گرديده ) متعهد و ملتزم گرديد چنانچه از تاريخ زير لغايت  به مدت 50 سال شمسي مورد معامله مستحق الغير درآيد علاوه بر رد ثمن معامله از عهده غرامت وارده بر خريدار برآيد همچنين خريدار متعهد به تاديه بدهي هاي برق منصوبه مزبور گرديد النهايه حق دارد پس از تاديه آنرا با ارائه قبوض مثبته از فروشندگان وصول كند .

 

         

محل امضاء ( فروشنده)                                                           محل امضاء (خريدار) :

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(بيع قطعي يك قطعه باغ   )

 

 

طرف اول قرارداد ::خانم /آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ..................................به نشاني: .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد : خانم / آقاي :................................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره .................................................................................صادره از ...................متولد ......................نشاني : .....................................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد:

تمامي شش دانگ يك باب ساختمان مشتمل بر يك باب خانه مسكوني و يك باب مغازه احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت ........................متر مربع داراي  ‌پلاك .فرعي .از ................ .اصلي .مفروز و انتزاعي از پلاك ..............فرعي از اصلي مرقوم واقع در .اراضي ....................بخش ...........ثبتي تهران محدوده و با جميع توابع شرعيه  و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان و يك حلقه چاه آب حفرش ده در آن با برق به شماره پرونده .................. منصوبه .

مبلغ قرارداد :

مبلغ            ريال رايج كه تماماً و نقداً تسليم فروشنده گرديده باقرار كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و به اظهار ضيغه مبايعه قطعيه جاري شده .

منافع مور معامله قبلاً به كسي واگذار نشده و خريدار با رويت مبيع ،‌وقف كامل از محل وقوع ،‌حدود و مشخصات ،‌جرياني بودن ثبت ملك ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود .

فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم ( كه به قرار عقد خارج لازم مزبور شفاهاً بين متعاملين منعقد گرديده ) متعهد و ملزم گرديد چنانچه از تاريخ زير لغايت مدت 50 سال شمسي مورد معامله مستحق للغير درآيد علاوه بر رد ثمن معامله از عهده غرامت وارده بر خريدار برآيد هم چنين خريدار متعهد به تاديه بدهي هاي برق منصوبه مزبور گرديد النهايه حق دارد پس از تاديه آنرا با ارايه قبوض مثبته از فروشنده وصول كند .

 

 

          محل امضاء طرف اول قرارداد                                            محل امضاء طرف دوم قرارداد :

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(قولنامه انتقال ملك )

 

 

فروشنده :.........................................................................................................................

خريدار :...........................................................................................................................

موردمعامله :......................................................................................................................

قيمت : مبلغ .............................ريال رايج كه مبلغ ..............................ريال از آن طي چك شماره .....................عهده بانك ...........................شعبه ........................از سوي خريدار به فروشنده به عنوان بيعانه تسليم گرديده و مابقي بها را خريدار متعهد است به هنگام تنظيم و امضاء سند رسمي انتقال ملك در دفتر خانه نقداً به فروشنده بپردازد .

 

 

شروط :

1- تاريخ تنظيم و امضاء‌ سند رسمي انتقال ملك اين قولنامه روز ......... ماه ...........سال هزار و سيصد و.................13 شمسي مي باشد كه طرفين ملزم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمي شماره .......................واقع در ..................................................................................به نشاني : ...................................................................................................................................................................... در تاريخ مزبور مي باشند .

2- تخليه و تحويل مورد معامله در تاريخ ..................ماه هزار و سيصد و ...........شمسي مي باشد كه بايد در سند رسمي موصوفه قيد و قبض تخليه و تحويل از سوي دفتر خانه صادر گردد و در صورت عدم تخليه و تحويل به موقع مورد معامله ،‌فروشنده ملزم به تاديه روزانه مبلغ ............ريال به عنوان وجه التزام و خسارت وارده به خريدار علاوه بر تخليه و تحويل مبيع مي باشد .

3- خريدار حق انتقال اين قولنامه را جزاً يا كلاً ولو به صورت صلح حقوق و يا وكالت و غيره را ندارد.

4-در صورت عدم حضور خريدار در دفتر خانه فوق در آن تاريخ جهت تنظيم و امضاء ‌سند رسمي مربوطه و عدم تاديه مابقي ثمن معامله به طور نقد د رهمان تاريخ ،‌به منزله تخلف خريدار تلقي گرديده و ضمن كان لم يكن شدن اين قولنامه ،‌فروشنده حق دارد بيعانه دريافتي مذكور را به عنوان وجه التزام به نفع شخصي خود برداشت نمايد و خريدار در اين صورت حقي بدان ندارد .

5- عدم حضور فروشنده در تاريخ مذكور در دفتر خانه موصوفه براي تنظيم و امضاء سند مذكور به منزله تخلف فروشنده محسوب مي شود و فروشنده ملتزم است در اين صورت علاوه بر رد دريافتي بيعانه فوق نيز مبلغي معادل بيعانه فوق الذكر به عنوان وجه التزام به خريدار بپردازد .

6- ملاك عدم حضور هر يك جهت انجام تعهدات متن ، گواهي دفتر خانه مذكور خواهد بود .

7- تاديه ماليات ها اعم از ماليات نقل و انتقال و غيره و عوارض شهرداري و بيمه به عهده فروشنده است و هزينه هاي محضر اعم از حق الثبت و حق التحرير و بهاي اوراق رسمي مربوطه و احتمالاً پاداش كاركنان دفترخانه به عهده طرفين و بالمناصفه مي باشد .

8- در صورت بروز قوه قاهره (فرس ماژور ) موثر در تاخير تحصيل گواهي هاي مالياتي ،‌استعلام ثبت ،‌و نوسازي و بيمه و احتمالاً پايان كار و يا عدم خلاف و تمديد هاي آن مورد تعهد فروشنده است با اخذ گواهي هاي مربوط علت قانوني تاخير آن از مراجع صادركننده آن گواهي ها وبا اعلام قبلي رسمي فروشنده به خريدار وقت حضور موضوع شرط اول و بالطبيعه وقت تخليه و تحويل موضوع شرط دوم بالا به همان ميزان افزوده خواهد شد .

9-اين قولنامه در دو نسخه متحد المتن و الاعتبار تنظيم و پس از امضاء‌بين طرفين مبادله گرديده است .

 

 

 

 

محل امضاء‌فروشنده :                                                                                 محل امضاء‌خريدار :

 

 

                                                محل امضاء شاهدين :1-

                                                                          2-

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image