تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی

تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه عمومی نداده و اختیارات دادگاه های شهرستان عیناً به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است

تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه عمومی نداده و اختیارات دادگاه های شهرستان عیناً به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است.

 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاه های شهرستان عیناً به دادگاه های عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رای شماره 1522/6- 1/11/59 شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.

این رای به موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

               نقل از روزنامه رسمی شماره 10537 مورخ 14/2/1360

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image