به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

صلح موضوع ماده 725 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

صلح دعوي

 

مصالح : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

متصالح  : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد مصالحه : كليه حقوق و دعاوي واقعيه ، فرضيه و احتماليه مصالح ناشي از طرح دعوي عليه متصالح به شرح پرونده شماره                مطروحه در دادگاه حقوقي              تهران شعبه               از هر حيث و بدون استثناء به نحوي كه ديگر هيچ گونه حقي از حقوق مزبوره در مورد صلح بالا براي مصالح باقي نيست و تمامي آن حقوق  در مورد مصالحه متعلق به متصالح است .

 

 

 

مال الصلح : مبلغ                      ريال رايج كه تماماً و نقداً تسليم مصالح گرديده با قراره .

كليه شرايط صحت صلح قطعي اعم از قبض و اقباض و صيغه به اظهار و غيره اجرا شده و طرفين ضمن العقد هر گونه ادعا و اعتراض بعدي و احتمالي خود را ولو به عنوان تضرر و غيره نسبت به مفاد متن از خود سلب نمودند .

 

 

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به متصالح تذكر داده شده و مع الوصف مسئول شناسايي مصالح گرديد.

 

 

 

تاريخ

محل امضاء

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

صلح اموال منقول

 

مصالح : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

متصالح  : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد مصالحه : كليه حقوق عيني ، حقيقي ، واقعي ، فرضي ، تصوري و احتمالي مصالح نسبت به حق كسب ، پيشه يا تجارت و سر قفلي در شش دانگ يك باب مغازه جديد الاحداث جز ساختمان پلاك               فرعي از          اصلي واقع در اراضي                بخش              ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره              مورخ                          صفحه             جلد        صادره به نام مصالح با قيد اينكه سند اجاره آن مغازه به نام متصالح بين طرفين در همين تاريخ و در اين دفتر خانه ذيل ثبت شماره                 تنظيم و امضا گرديده است به نحوي كه پس از اين، ديگر هيچ گونه حقي از حقوق مزبوره ، ناشي از حق كسب و پيشه و مغازه فوق الذكر براي مصالح باقي نمانده و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است كه متصالح اقرار به تصرف كرده .

 

 

مال الصلح : مبلغ                      ريال رايج كه تماماً و نقداً تسليم مصالح گرديده با قراره .

كليه شرايط صحت صلح قطعي اعم از قبض و اقباض و صيغه به اظهار و غيره اجرا شده و به سائقه احتياط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش از طرفين اسقاط گرديده

 

 

تذكاريه :

1- متصالح با عنايت به سند اجاره شماره               مورخ             تنظيمي اين دفتر خانه حقوق ناشيه از حق انتقال يا منتج به انتقال حق كسب و پيشه يا تجارت و سرقفلي مورد اجاره آن سند را به هيچ صورت ولو به عنوان نمايندگي ، وكالت ، صلح حقوق و غيره مشاعاً يا مفروزاً ، جزئاً يا يا كلا ندارد .

2- تعهدات متصالح به عنوان مستاجر درباره روابط موجر و مستاجر نسبت به مغازه مزبور طبق سند اجاره فوق الذكر است .

ضمان درك از حال الي ده 10 سال شمسي بعهده مصالح است .

 

ساير مستندات :

1-  گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                      تهران

2-گواهي بيمه شماره                    سازمان تامين اجتماعي شعبه                  تهران

3- مفاصاي عوارض كسب شماره                              شهرداري مزبور

4-موافقت نامه شماره               اتحاديه صنف               تهران

 

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به متصالح تذكر داده شده و مع الوصف مسئول شناسايي مصالح گرديد.

 

 

تاريخ

محل امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

صلح حقوق خصوصي ناشي از جرم طرف  

 

مصالح : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

متصالح  : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد مصالحه : كليه حقوق خصوصي ناشي از جرم خانم / آقاي                متهم در پرونده شماره             مطروحه در دادگاه كيفري               تهران شعبه          كه مصالح شاكي آن است به نحوي كه ديگر هيچ گونه حقي بر مورد مصالحه از قبيل ضرر و زيان و غيره به لحاظ انتقال آن به متصالح به شرح مفاد اين سند براي مصالح باقي نيست و تمامي آن حقوق متعلق به متصالح است .  

 

 

مال الصلح : مبلغ                      ريال رايج كه تماماً و نقداً تسليم مصالح گرديده با قراره .

كليه شرايط صحت صلح قطعي اعم از قبض و اقباض و صيغه به اظهار و غيره اجرا شده و طرفين ضمن العقد هرگونه ادعا و اعتراض بعدي و احتمالي خود را بر يكديگر ولو به عنوان تضرر و غيره از خود سلب نمودند و متصالح اقرار به داشتن آگاهي از مراحل مختلفه پرونده مذكور و نوع اتهام و غيره مربوطه دارد و بنابراين اقدام اين صلح كرده است .

 

 

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به متصالح تذكر داده شده و مع الوصف مسئول شناسايي مصالح گرديد.

 

 

 

تاريخ

محل امضاء

 

 

 

 

 

به نام خدا

 

قرارداد

 

صلح حقوق  تلفن

 

طرف اول قرارداد(مصالح): خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: ........................................كه در اين قرارداد به اختصار مصالح ناميده مي شود
و طرف دوم قرارداد(متصالح):  خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن ...............................كه در اين قرارداد به اختصار متصالح ناميده مي شود .

موضوع قرارداد (مورد مصالحه ): كليه حقوق واقعي ،‌عيني ،‌حقيقي ، تملكي و تصرفي ، فرضي و احتمالي ،مصالح ناشي از حق الاشتراك و حق الامتياز يك رشته تلفن شماره ................... منصوبه در تهران با ودايع احتمالي مربوطه به نحوي كه پس از اين ، ديگر هيچ گونه حق از حقوق مزبور براي مصالح در مورد صلح باقي نيست و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است و متصالح  اقرار به تصرف كرده .

مبلغ قرارداد ( مال الصلح ): مبلغ ............ ريال رايج كه تماماً و نقداً به مصالح تاديه گرديده به قراره

كليه شرايط صحت صلح قطعي باظهار و قبض و اقباض و غيره اجرا شده و به سائقه احتياط كافه خيارات  خصوصاً خيار غبن خر چند فاحش از طرفين اسقاط شده است .

ضمان درك از تاريخ زير به مدت 10 سال شمسي به عهده مصالح است و متصالح متعهد به تاديه احتمالي مورد مصالحه به شركت مخابرات شده است .

 

 

 

 

 

 

محل امضاء طرف اول (مصالح )                                             محل امضاء طرف دوم (متصالح )

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

صلح حقوق سر قفلي مغازه

 

طرف اول قرارداد(مصالح): خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي ....... ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از .......................به نشاني: .......................................................كه در اين قرارداد به اختصار مصالح ناميده مي شود
و طرف دوم قرارداد(متصالح):  خانم / آقاي :...................................فرزند آقاي:............................
داراي شناسنامه شماره .....................................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن ........................................كه در اين قرارداد به اختصار متصالح ناميده مي شود .

موضوع قرارداد (مورد مصالحه ): كليه حقوق واقعي ،‌عيني ،‌حقيقي ، تملكي و تصرفي ، فرضي و احتمالي ،مصالح نسبت به حق كسب ، پيشه يا تجارت و سرقفلي در شش دانگ يك باب مغازه واقع در تهران به نشاني ........................................ به نامه مصالح كه طبق سند اجاره شماره ..........................
مورخ    /    /   13 تنظيمي دفتر خانه شماره ......... تهران اجاره خط آن به نام مصالح تنظيم  گرديده  و پس از امضا اين قرارداد ديگر هيچ گونه حقي از حقوق مزبور ناشي از حق كسب و پيشه و تجارت و سر قفلي و صنفي و تصرف در مغازه فوق الذكر براي مصالح باقي نمانده و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است كه متصالح اقرار به تصرف كرده است .

مبلغ قرارداد ( مال الصلح ): مبلغ ............ ريال رايج كه تماماً و نقداً به مصالح تاديه گرديده به قراره

كليه شرايط صحت صلح قطعي باظهار و قبض و اقباض و غيره اجرا شده و به سائقه احتياط كافه خيارات  خصوصاً خيار غبن خر چند فاحش از طرفين اسقاط شده است .

تذكاريه :

ضمن العقد لازم حاضر مصالح به متصالح وكالت با حق توكيل غير ولو مكرر با داشتن اختيار غزل وكلاي انتخابي خويش يا جايگزيني آن هرچند كراراً داده و مي دهد كه جهت فسخ و الغاي سند اجاره شماره مرقوم و تنظيم و سند اجاره به نام خود يا قايم مقامات خود در خصوص مغازه مزبور به هر شرط وبه هر كيفيت وبه هر مدت اقدام نمايد .

ضمن العقد لازم و ضمن العقد خارج لازم كه با قرار عقد خارج لازم في ما بين طرفين به طور شفاهي منعقد شده مصالح به عنوان موكل حق عزل متصالح ( وكيل مرقوم ) يا ضم امين وكيل را از حال الي سي 30 سال شمسي از خود ساقط نمود .

متصالح متعهد به تاديه اجور عقب افتاده احتمالي سند اجاره مرقوم گرديد . ضمان درك از حال الي ده 10 سال شمسي به عهده مصالح مي باشد .

محل امضاء طرف اول (مصالح )                                             محل امضاء طرف دوم (متصالح )

 

 

 

به نام خدا

 

قرارداد

صلح حقوق مغازه به صورت كليدي

 

مصالح: خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: ........................................كه در اين قرارداد به اختصار مصالح ناميده مي شود
متصالح :  خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن ...............................كه در اين قرارداد به اختصار متصالح ناميده مي شود .

مورد مصالحه : كليه حقوق واقعي ،‌عيني ،‌حقيقي ، تملكي و تصرفي ، فرضي و احتمالي ،مصالح نسبت به حق كسب ، پيشه يا تجارت و سرقفلي صنفي در شش دانگ يك باب مغازه شماره....................... جز پلاك .......... اصلي واقع در تهران بخش ...............ثبتي و در خيابان نبش كوچه ................. و استيجاري مصالح طيب سند اجاره شماره ............... مورخ    /    /    13 تنظيمي دفتر خانه شماره ............. تهران به انضمام كليه حقوق مزبور مصالح نسبت به يك رشته تلفن شماره .................منصوبه در آن انتقالي به مصالح طبق سند شماره .......... مورخ    /   /   13 دفتر خانه ................ تهران اعم از حق الامتياز و حق الاشتراك ودايع احتمالي مربوطه به نحوي كه پس از امضاء اين صلح نامه قطعيه ديگر هيچ گونه حقي از حقوق مزبور براي مصالح در مورد صلح بالا باقي نمانده  و تمامي آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است كه به اقرار متصالح مورد مصالحه را متصرف گرديده است .  

مبلغ قرارداد ( مال الصلح ): مبلغ ............ ريال رايج كه تماماً طي چك تضميني بانكي شماره ........... عهده بانك ............. شعبه ........ نقداً و في المجلس به مصالح تاديه و تسليم شده است باقراره.

كليه شرايط صحت صلح قطعي باظهار و قبض و اقباض و غيره اجرا شده و به سائقه احتياط كافه خيارات  خصوصاً خيار غبن خر چند فاحش از طرفين اسقاط شده است مصالح اقرار نمود كه از افراد ممنوع المعامله
نمي باشد .

تذكاريه :

1-     كليه ماليات ها عوارض و حق بيمه و هزينه هاي محضر و غيره و تحصيل رضايت موجر ،‌اخذ پاسخ استعلامهاي محضر منحصراً به لحاظ (كليدي معامله كردن ) بر مبناي اين قرارداد به عهده متصالح است .

2-     طرفين ملزم به حضور در محل دفتر خانه شماره .............تهران واقع در خيابان ................. در ساعت ................ روز ............... شنبه مورخه ................ ماه هزار و سيصد و........13 شمسي جهت تنظيم سند و امضا رسمي اين صلح نامه قطعيه به نام يا قائم مقام وي مي باشد .

3-            متصالح حق فسخ و الغاي اجاره نامه مزبور و تجديد سند اجاره به نام خود يا قائم مقام خود را دارد .

4-     طرفين متقاعدين ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم كه با قرار عقد خارج لازم في مابين آنان به طور شفاهي منعقد شده متعهد و ملزم به اجراي تمامي مفاد اين صلح نامه قطعيه گرديده و ميباشد .

5-            ضامن درك از حال الي مدت 20 بيست سال شمسي به عهده مصالح است .

 

 

 

 

 

محل امضاء طرف اول (مصالح )                                             محل امضاء طرف دوم (متصالح )

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image