به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قرارداد انتقال اجرايي ثبتي موضوع ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك

بسم الله الرحمن الرحيم

 

انتقال اجرايي ناشي از اجراي سند رهني

 

خانم / آقاي " فرزند آقاي                   داراي شماره شناسنامه شماره                  صادره از                   ساكن تهران :

به موجب سند رهني شماره                            مورخ     /   /    دفتر خانه شماره              تهران شش دانگ عرصه و اعيان يك باب خانه مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت                     متر مربع داراي پلاك                فرعي از                     اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك                     فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي                     بخش                  ثبتي تهران كه ذيل شماره                مورخ          صفحه         جلد                      دفتر املاك بخش مربوطه به نام مشار اليه / مشار اليها ثبت و سند صادر گرديده و محدود است به حدود اربعه ذيل : شمالاً:

 شرقاً                                                            جنوباً:

 غرباً :                                    به انضمام برق شماره پرونده                            و آب شماره
اشتراك            و گاز شهري شماره شناسايي                                  منصوبه هاي در آن از تاريخ      /   /   به مدت سه سال در قبال مبلغ                          ريال به انضمام خسارت در وثيقه بانك                   مقيم تهران به نشاني :

 

گزارده و در موعد مقرر مذكور نسبت به پرداخت بدهي اقدام ننموده لذا پس از صدور اجراييه و تشكيل پرونده در دايره                             اجراء به كلاسه              /                

اجراييه در تاريخ      /    /          ابلاغ و صحت آن نيز توسط متصدي مربوطه گواهي شده و چون مديون ظرف مدت شش ماه مدت قانوني برابر گواهي متصديان مربوطه درخواست حراج ملك مورد وثيقه را ننموده است بنابراين پس از انقضاء مدت 8 ماه مهلت مقرر در ماه 34 اصلاحي قانون ثبت و با توجه به اينكه در ظرف هشت ماه مذكور به موجب گواهي متصديان اعتراضي به عمليات اجرايي نشده و طلب طلبكار هم توديع نگرديده و با عنايت به اينكه كليه حقوق دولتي نيز وصول شده ملك مزبور به انضمام مرقوم در قبال مبلغ                     ريال اصل طلب و مبلغ                           ريال خسارت تاخير و مبلغ            ريال نيم عشر اجرايي طبق مقررات آيين نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و نظر به گذشتن هشت ماه مهلت مقرر در قانون فوق الذكر به بانك                        به مشخصات فوق واگذار مي شود و اين ورقه به منزله سند انتقال اجرايي  اجرايي است .

ضمناً نيم عشر اجرايي مذكور به موجب فيش شماره                  وصول گرديده و مبلغ                   ريال وصولي از بستانكار طي فيش شماره                                       به نفع مديون در صندوق اجراء توديع شده است .

 

تذكاريه  

1-      اين انتقال بدون ارائه سند مالكيت به لحاظ اظهار به عدم دسترسي به سند مالكيت صورت پذيرفته

2-   از سوي اداره اجراء خانم / آقاي :                           فرزند آقاي              داراي شناسنامه
شماره                    صادره از                طبق معرفي نامه شماره                و از سوي
بانك                خانم / آقاي :                        فرزند آقاي                داراي شماره شناسنامه              صادره از                     برابر معرفي نامه  شماره                 اين سند را امضاء نموده و مي نمايد .

 

ساير مستندات

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                 تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

3- گواهي پايان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خريدار و سطح شهر طبق سند ابتياعي و نوسازي شماره                       شهرداري منطقه                  تهران

 

تاريخ:

امضاء:

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image