به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

وقف موضوع ماده 55 قانون مدني

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وقف عام

 

واقف : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

موقوف عليه : بر مصالح عامه جهت احداث مدرسه (دخترانه و پسرانه )ابتدايي در تهران خيابان           شماره        كه از مصاديق وقف عام است .

 

 

 

 

عين موقوفه : تمامت شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت                  متر مربع با بناي احداثي در آن قطعه        تفكيكي  داراي پلاك شماره              فرعي از                اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                فرعي از اصلي مذكور واقع در اراضي                     بخش                ثبتي تهران محدود و مورد ثبت سند مالكيت شماره          مورخ              صفحه           جلد                    به شماره چاپي                     صادره به نام                  انتقالي مع الواسطه به واقف طبق سند شماره                    مورخ     /    /   تنظيمي دفتر خانه شماره                تهران و با جميع توابع شرعيه و لوايح عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان و به انضمام برق شماره پرونده            و گاز شهري شماره شناسايي                   و آب شماره اشتراك                   و تلفن شماره                 منصوبه هاي در آن .

 

متولي : شخص واقف مادام العمر مي باشد و بعد از درگذشت وي ارشد فرزند ذكورش نسلاً بعد نسل و در صورت انقراض فرزند ذكور متولي وقف ارشد فرزند اناث نسلاً بعد نسل خواهد بود .

 

 

ناظر : جناب آقاي                  فرزند آقاي              داراي شماره شناسنامه              صادره از            
ساكن :

 

(براي زمان متولي بعد از واقف )كه ناظر محق است براي بعد از فوت خويش يك نفر صالح از بين اقربا يا اشخاص غير را به عنوان ناظر بعد از خود معين نمايد كه اين طريق الي الابد متسري خواهد بود .

 

 

 

 

الزامات : 1- در عين موقوفه مدارس ابتدايي (يك باب ساختمان با محوطه و تاسيسات و خدمات براي دخترانه و يك باب ساختمان با محوطه و تاسيسات براي پسرانه ) بايد احداث گردد كه شخص واقف متقبل هزينه هاي آن گرديده

2- پس از تكميل ساختمان و خريداري و تهيه تداركات هر مدرسه بايد تحويل اداره آموزش و پرورش منطقه مربوطه گردد .

3- جهت تامين هزينه هاي تعميرات و ساير هزينه ها اعم از آموزشي و غيره متولي حق دارد قسمت بر خيابان را در عين موقوفه اختصاص به احداث اماكن تجاري يا اداري داده است و پس از احداث از آن به منظور فوق به اجاره به هر مدت و به هر شخص حقيقي يا حقوقي و به هر شرط ولو با اخذ سر قفلي طبق مقررات جاريه برگزار نمايد .

4- اداره امور ساختماني با متولي است .

5- از محل عوايد مذكور در قسمت سوم مزبور 10% به عنوان حق توليت و 5% به عنوان حق نظارت بايد به متولي و ناظر در پايان هر سال شمسي پرداخت گردد .

6- در صورت مازاد درآمد هر سال پس از هزينه هاي مربوط متولي مي تواند از محل عوايد همان سال نسبت به هزينه كردن آن در جهات پاداش به مستخدمين مدارس مزبور و سرايداران آن مدارس و همچنين خريد البسه براي شاگردان كم بضاعت مشغول به تحصيل در مدارس موقوفه متن و تحويل رايگان به آنان اقدام نمايد .

 

قبض : حسب الاقرار واقف عين موقوفه به تصرف وقف داده شده و شخص واقف به عنوان متولي ضمن قبول توليت وقف اقرار به قبض وقف نموده و به اظهار صيغه صحيحه شرعيه وقف جاري گرديده .

 

 

توضيح : خانم / آقاي :                   فرزند آقاي              داراي شماره شناسنامه            صادره از              ساكن : 

به عنوان نماينده اداره حج و اوقاف و امور خيريه منطقه               تهران طبق معرفي نامه به
شماره                  /  /     اين سند را امضاء كرده است .

 

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                          مورخ   /   /   ثبت منطقه تهران

 

2- گواهي مالياتي شماره                            مورخ    /  /   سر مميزي تهران .

 

 

 

تاريخ :

 

محل امضاء

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وقف خاص

 

واقف : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                       ساكن :

 

 

موقوف عليهم : اولاد واقف و بعد از فوت هر يك از آنان اولاد متوفي الي غير نهايه .

 

 

 

 

عين موقوفه : تمامت شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت                  متر مربع با بناي احداثي در آن قطعه        تفكيكي  داراي پلاك شماره              فرعي از                اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                فرعي از اصلي مذكور واقع در اراضي                     بخش                ثبتي تهران محدود و مورد ثبت سند مالكيت شماره          مورخ              صفحه           جلد                    به شماره چاپي                     صادره به نام                  انتقالي مع الواسطه به واقف طبق سند شماره                    مورخ     /    /   تنظيمي دفتر خانه شماره                تهران و با جميع توابع شرعيه و لوايح عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان و به انضمام برق شماره پرونده            و گاز شهري شماره شناسايي                   و آب شماره اشتراك                   و تلفن شماره                 منصوبه هاي در آن .

 

متولي : شخص واقف مادام العمر مي باشد و بعد از درگذشت وي ارشد فرزند ذكورش نسلاً بعد نسل و در صورت انقراض فرزند ذكور متولي وقف ارشد فرزند اناث نسلاً بعد نسل خواهد بود .

 

 

ناظر : مادامي كه واقف در قيد حيات است ناظر ندارد و بعد از فوتش حق نظارت با اوسط اولاد وي اعم از ذكور يا اناث نسلاً بعد نسل خواهد بود .

 

 

 

 

 

الزامات : 1- عين موقوفه بايد به صورتي باشد كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد و حق افراز يا تفكيك عين موقوفه ساقط است .

2- موقوف عليهم با توليت متولي و با نظارت ناظر بايد در نگهداري عين موقوفه و استفاده بهتر از آن كمال مراقبت و معاضدت را نموده به نحوي كه هميشه در عين موقوفه اشجار مثمره بارور گردد .

3- منافع حاصله از عين موقوفه بر حسب فرض به اين معني (سهم هر پسر دو برابر سهم دختر ) بايد تقسيم گردد .

4- مادامي كه همسر واقف در قيد حيات است معادل يك هشتم از ثمرات باغ را بايد به او تاديه و تحويل نمايد .

5- مخارج عامه عين موقوفه به ترتيب فرض مذكور در قسمت سوم به عهده موقوف عليه مي باشد .

6- اداره امور وقف با متولي و با نظارت ناظر خواهد بود كه بابت حق التوليه و ناظر بايد تاديه گردد .

7- چنانچه به هر دليل متولي بعد از فوت واقف يا هر يك از متوليان بعدي فاقد شرط و صفت امانت داري گردد بنا به حكم دادگاه منعزل گرديده و ارشد برادر يا خواهر متولي منعزل شده جايگزين آن خواهد شد همچنين است در رابطه با ناظر .

8- بيع وقف جايز نيست مگر اينكه انتفاع از آن ممكن نباشد يا عمران آن متعذر باشد كه در اين صورت بايد تبديل به احسن گردد .

 

قبض : حسب الاضهار واقف عين موقوفه به تصرف وقف داده شده و شخص واقف به عنوان متولي ضمن قبول توليت وقف اقرار به قبض وقف نموده و به اظهار صيغه صحيحه شرعيه وقف جاري گرديده .

 

 

توضيح : خانم / آقاي :                   فرزند آقاي              داراي شماره شناسنامه            صادره از              ساكن : 

به عنوان نماينده اداره حج و اوقاف و امور خيريه منطقه               تهران طبق معرفي نامه به
شماره                  /  /     اين سند را امضاء كرده است .

 

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                          مورخ   /   /   ثبت منطقه تهران

 

2- گواهي مالياتي شماره                            مورخ    /  /   سر مميزي تهران .

 

 

 

تاريخ :

 

محل امضاء

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

حبس ملك

حابس (حبس كننده ) :

 

 

محبوس (مورد حبس ): تمامت شش دانگ يك باب ساختمان مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت                          متر مربع محدوده و مورد ثبت يك جلد سند مالكيت شماره                    مورخ    /    /   در صفحه            دفتر املاك جلد                به شماره چاپي                سري (                   ) صادره به نام حابس و با جميع توابع و لوايح شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه كل و اعيان با نيرو هاي برق شماره پرونده                     و آب شماره اشتراك                        و گاز شماره شناسايي                    منصوبه هاي در آن .

 

 

محبوس عليه  : (كسي كه حبس به نفع او شده و ممكن است محبوس عليه شخص حقيقي يا حقوقي باشد )

 

متصدي : شخص محبوس عليه مي باشد كه از اين به بعد (محبوس عليه ) ناميده مي شود .

 

ناظر : ندارد

 

مدت حبس :از تاريخ ذيل لغايت پنجاه / 50 سال شمسي .

 

 

الزامات

 

 1- عين محبوس در مدت مرقوم حبس است و منافع آن به شرح مفاد اين سند مورد مصرف قرار مي گيرد .

 2- محبوس عليه حق دارد قبل از فوت خود نسبت به اداره نمودن وفق اين سند شخص اميني را جهت بعد از فوت خويش معين نمايد و همينطور آن شخص براي بعد از فوت خود الي آخر .

 3- محبوس عليه و در صورت فوت وي شخص برگزيده مرقوم او حق افراز ، تفكيك ملك محبوس را با بقاء مفاد اين حسب دارد .

 4- محبوس عليه (يا شخص برگزيده وي براي بعد از فوت مشار اليه )محق به انعقاد اجاره محبوس جزئاً يا كلاً . مشاعاً يا مفروزاً با هر مال الاجاره و اجرت المثل و با هر مدت مشروع و بنا به عرف بدون آنكه مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غير داشته باشد با هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو با اقرباي خود و با شروط متعارف و با حق فسخ ، صدور اجرائيه ، تخليه و تحويل ، تعديل ، تبديل نوع استفاده ، تقديم دادخواست و اجراي احكام و قرار ها مي باشد . 5-منافع حاصله خالص از ملك مورد حبس پس از وضع و تخصيص 50 درصد بابت حق الزحمه محبوس عليه (يا شخص برگزيده وي براي بعد از فوتش ) بايد به مصارف مشروحه ذيل برسد :

الف :

ب:

ج:

د :

ه:

6- محبوس ( مورد حبس ) بعد از انقضاء مدت حبس به مالكيت كامل ورثه حابس و در صورت حيات حابس در مالكيت وي مستقر خواهد شد .

7- عدول از اين حبس مادامي كه عين مورد حبس باقي مي باشد ، ممنوع است و در صورت از بين رفتن اعيان مستحدثه محبوس عليه يا قائم مقام قانوني مرقوم وي كه براي بعد از فوت او تعيين مي گردد حق احداث اعياني با هر كاربري و با هر تراكم با حفظ و بقاء اين حبس دارد .

 8-چنانچه محبوس (مورد حبس )در طرح مصوب شهرداري ها يا طرح هاي ديگر طبق قوانين و مقررات جاريه كشور قرار گيرد ، محبوس عليه (شخص برگزيده مرقوم وي براي بعد از وفاتش ) حق دارد محبوس را نبديل به احسن نموده و مال تبديل شده را بايد غير منقول باشد مشمول مفاد اين حبس قرار داده و بالنتيجه آن مال تبديل شده نيز وفق مفاد اين حبس ، به خودي خود محبوس خواهد شد و لا غير و الي آخر .

 9- محبوس به قبض حبس داده شده و مبحوس عليه نيز قبولي خود را به اين سمت با امضاء اين سند اعلام و اقرار به قبض حبس نمود . 10-مورد يا موارد پيش بيني نشده مطابق مقررات شرعي و قانوني عمل خواهد شد .

 

 

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                          مورخ   /   /       ثبت منطقه تهران

 

2- گواهي مالياتي شماره                            مورخ    /  /     سر مميزي تهران

 

3- مفاصاي عوارض شماره                    مورخ                 و گواهي پايان ساختمان (پايان كار )
شماره          مورخ                 شهرداري هاي منطقه                     تهران .

 

 

 

تاريخ :

 

محل امضاء

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image